Videocation

Videocation - Sosiale forhold – S-en i ESG - Mette Fossum

I dette kurset får du et overblikk over sosiale forhold og utviklingstrekk som kan få betydning for virksomheten du jobber i, men også for samfunnet ellers. Du får også noen eksempler som du kanskje kan bli inspirert av og bruke i hverdagen din. Spilletid: ca. 45 minutter

 1. Mette Fossum

 1. Introduksjon til kurset

 2. Utenforskapet

 3. Å lede for å inkludere

 4. Demokrati og menneskerettigheter

 5. Utdanning

 6. Folkehelse

 7. Å være kildekritisk i en fake news-verden

 8. Næringslivet som aktivister?

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Et innblikk i hva utenforskap er
 • Hvorfor er inkluderende ledelse så viktig
 • Forståelse for hvorfor krav om demokrati og menneskerettigheter treffer din virksomhet
 • Utdanning som viktig vei til et mer inkluderende samfunn
 • Innblikk i hvorfor du må være kildekritisk og på vakt for fake news
 • Innblikk i næringslivets økende grad av politisk aktivisme