Videocation

Videocation - Super selvdisiplin - Saher Sourouri

Når du forsøker å forbedre noe ved deg selv, er det flere aspekter av deg som aktiveres. For eksempel IQen din, personligheten din, talentet ditt eller din biologiske forutsetning. Men det er lite du kan gjøre for å forbedre disse egenskapene. De er ikke påvirkelige for dine aktive forsøk på å styrke dem. En helt essensiell egenskap som derimot kan forbedres, er selvdisiplinen. Den kan svekkes og styrkes, alt ettersom hvordan du bruker den. Skal du velge en side ved deg selv å styrke for å nå de målene du setter deg, er det fremfor noe annet selvdisiplin du bør satse på å trene opp. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Saher Sourouri

 1. Introduksjon

 2. Menneskepsyken er i evig konflikt med seg selv

 3. Bli kjent med ditt indre kaos

 4. Hva er egentlig selvdisiplin?

 5. Hva styrker de rasjonelle kreftene i deg?

 6. Bruk selvinstruksjoner

 7. Slik demper du konflikten mellom impulsene og fornuften

 8. God selvdisiplin krever god håndtering av følelser

 9. Prokrastinering

 10. Å møte den vonde med aksept

 11. Det infantile vs. det observerende selvet

 12. Slik styrker du ditt observerende selv

 13. Ditt nåtidige vs. ditt fremtidige jeg

 14. Slik lukker du gapet mellom ditt nåværende

 15. Forskjellen på drømmer og mål

 16. Hva skal du bruke selvdisiplinen til, egentlig?

 17. Slik setter du deg gode mål

 18. Tilpass målet ditt til livet for øvrig

 19. Spor din progresjon

 1. Strategi og ledelse

 2. Selvutvikling og karriere

 • Hvordan dynamikken i psyken påvirker deg uten at du er klar over det
 • Steg-for-steg beskrivelse av hvordan du går frem for å styrke selvdisiplinen
 • Hvordan håndtere følelser på en måte som virker styrkende på selvdisiplinen din
 • Hvordan forebygge prokrastinering, kaste bort mindre tid og bli mer produktiv
 • Hvordan du håndterer tilbakefall uten å gi opp