Videocation

Videocation - Innføring i bærekraftsrapportering - Amalie Gøperød

Dette kurset vil gi deg en innføring i hvordan du utarbeider en bærekraftsrapport som møter eksterne interessenters rapporteringskrav og forventinger. Du blir guidet gjennom de mest vanlige ESG-rammeverkene og hvordan de komplimenterer hverandre. Bærekraftsrapportering handler ikke bare om rapporter – utføres det riktig, kan du utnytte informasjon for å utvikle strategier og måle prestasjoner over tid.

 1. Amalie Gøperød

 1. En innføring i bærekraftsrapportering

 2. Hvorfor er bærekraftsrapportering viktig?

 3. Hvordan navigere i ESG-jungelen – del 1

 4. Hvordan navigere i ESG-jungelen – del 2

 5. Hvordan starte med bærekraftsrapportering

 6. Interessentdialog og vesentlighetsanalyse

 7. Definere rapportinnhold

 8. Innsamling av data og kvalitetssikring

 9. Etablere styringsmekanismer

 10. Oppsummering

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • De mest anerkjente rapporteringsrammeverkene på ESG
 • Hvordan utføre en vesentlighetsanalyse
 • Hvordan utvikle rapportinnhold etter internasjonal standard
 • Sikre kvalitetskontroll gjennom rapporteringsprinsipper
 • Etablere styringsmekanismer for kontinuerlig forbedring