Videocation

Videocation - Lynkurs i styreansvar - Per-Jakob Haakstad

En rolle som styremedlem innebærer ansvar, og du kan pådra deg en erstatningsplikt om du opptrer uaktsomt. I kurset blir du kjent med når slikt ansvar kan oppstå og hvordan du kan forebygge ansvar. Du lærer når erstatningsansvar utløses, hvem som kan bli ansvarlige overfor hvem, og du får flere eksempler på hvordan dette utspiller seg i praksis. Spilletid: ca. 45 minutter

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon til kurset

 2. AS og fordeling av ansvar

 3. Erstatningsreglene

 4. Vilkårene for erstatningsansvar

 5. Læringspoenger

 6. Typiske ansvarssituajoner

 7. Daglig leders plikter

 8. Eksempler på ansvarssaker

 9. Flere eksempler

 10. Hvordan forebygge erstatnigsansvar?

 1. HMS, lover og regler

 2. Strategi og ledelse

 3. Innovasjon og entreprenørskap

 4. Organisasjonsutvikling og HR

 5. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Hva innebærer ansvar for styremedlem og daglig leder
 • Hvem kan bli ansvarlige og overfor hvem
 • Når utløses erstatningsansvar? Teori og utvalgte eksempler
 • Hvordan hindre eller forebygge styreansvar