Videocation

Videocation - Akademisk skriving - Guro Bommen

Føler du deg trygg på å skrive objektivt? Og på å skrive gode, drøftende avsnitt? Vet du hvor mange kildehenvisninger du faktisk trenger, eller hva som gjør en konklusjon til en konklusjon? Hvis svaret er nei, er du slettes ikke alene. For selv om dette er noen av de viktigste prinsippene for akademisk skriving, er det også her flest studenter trår feil. Og det kan være akkurat dette som står i veien for de virkelig gode karakterene. Heldigvis er det ikke for sent å lære! Dette kurset passer for alle som ønsker å oppnå bedre resultater, og bli tryggere på å skrive akademiske tekster. Enten du er en fersk student som snart skal levere din første oppgave, eller om du har flere års erfaring, men fortsatt føler deg utrygg på den akademiske sjangeren. Kurset består av 23 leksjoner som tar for seg vanlige utfordringer med akademisk skriving, og gir deg fremgangsmåter og eksempler på hvordan de kan løses. Kurset holdes av tekstforfatter og kreativ leder i tekstbyrået Samtext, Guro Sandnes Bommen, og er skrevet i nært samarbeid med en universitetslektor med mange års erfaring med veiledning og vurdering av akademiske oppgaver. Spilletid: ca. 1 time og 55 minutter

 1. Guro Bommen

 1. Hvorfor et kurs om akademisk skriving?

 2. Hvorfor oppstår skrivesperrer?

 3. Hvordan blir du kvitt skrivesperra?

 4. Bryt ned oppgaveteksten

 5. Disse ordene må du kunne

 6. Hva er en god problemstilling?

 7. Hvordan formulere og etterprøve problemstillingen din?

 8. Gjør deg selv en tjeneste: Lag en disposisjon

 9. Skriv en god innledning

 10. Hvordan bygge opp et teorikapittel

 11. Hvordan refererer jeg riktig?

 12. Hvordan skape flyt og sammenheng?

 13. Hvordan skape flyt og sammenheng mellom avsnitt?

 14. Hvordan skrive metodekapittel?

 15. Hvordan ser et drøftende avsnitt ut?

 16. Nyttige ord og vendinger når du skal drøfte

 17. Drøfting av oppgaver med egen forskning

 18. Hva vil det si å skrive objektivt?

 19. Hva innebærer det å skrive tydelig?

 20. Den mest vanlige feilen

 21. Ikke dropp komma

 22. Bruk tegnene riktig

 23. Hvordan skrive en god avslutning og konklusjon?

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Tekst- og skrivearbeid

 • Arbeidsmetoder for å motvirke og takle skrivesperrer
 • Hvordan du kan strukturere de ulike delene av oppgaven
 • Redskaper for å skape god flyt og sammenheng
 • Hvordan du drøfter på en objektiv måte
 • Hvordan du unngår vanlige feil som kan trekke ned oppgaven