Videocation

Videocation - Kurs i prosjektstyring – slik får du suksessfulle prosjekter - Fabian Ozemoya Egbele

God prosjektstyring er essensielt for at prosjekter skal levere gode resultater. I dette kurset i prosjektstyring lærer du å levere prosjekter til avtalt tid og med ønsket kvalitet. En aktiv, trygg og kompetent prosjektleder skal skape et miljø hvor folk ønsker å prestere. Et miljø som holder høy standard og alltid leverer arbeid av høy kvalitet. En som arbeider med prosjektstyring skal ikke bare være ekspert på faget, men også være en person som klarer å få de rundt seg til å prestere på sitt beste. Motiverte og engasjerte medarbeidere skapes gjennom god kommunikasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, tydelig rollefordeling og eierskap til det teamet jobber med. Du skal levere et sluttprodukt, men mållinjen er ikke nådd før prosjektet er levert OG evaluert. Evaluering av arbeidet som har blitt levert er en viktig faktor på veien mot effektiv prosjektstyring. Hvor stor margin var det på prosjektet? Leverte vi til forventet kvalitet? Var kompetansen på medarbeiderne for høy eller for lav? Hva kan vi gjøre i fremtiden for å sikre bedre lønnsomhet? Erfaringene du samler opp over tid er av høy verdi og kan blant annet brukes til å kvalitetssikre arbeid i fremtiden. Høyere kvalitet på arbeidet kan føre til høyere verdi som igjen kan faktureres ut til kunden. Samtidig skaper du et godt rykte for deg selv, som igjen skaper flere oppdrag. I dette kurset lærer du det du trenger for å levere gode prosjekter til fornøyde kunder. Du får innsikt i ressursplanlegging, gode faktureringsrutiner, prosjektstyringsverktøy, prosjektøkonomi, kommunikasjon, delegering, etablering av rutiner, motivasjonsteknikker, kvalitetssikring og evaluering. Bli med på kurs i prosjektstyring, og lær mer om hvordan du kan lykkes bedre i rollen som prosjektleder. Dette kurset passer for deg som styrer alt fra små til store prosjekter - og alt i mellom.

 1. Fabian Ozemoya Egbele

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er et prosjekt?

 3. Kontrakten – grunnlaget for god prosjektstyring

 4. Team og kommunikasjon

 5. Kommunikasjon med kunde

 6. Informere og delegere

 7. Timegodkjenning og oppfølging

 8. Prising og faktureringsgrad

 9. Timeestimering

 10. Utleggshåndtering

 11. Verktøy for prosjektstyring

 12. Kapasitet og ressursplanlegging

 13. Fakturering

 14. Rapportering og analyse

 15. Prosjektevalueringer

 16. Oppsummering

 1. Strategi og ledelse

 2. Videocations nylanseringer

 • God og effektiv planlegging for å oppnå ønsket resultat
 • Kommunisere med kunder, team og underleverandører
 • Fordele arbeidsoppgaver innad i teamet basert på kompetanse
 • Følge opp prosjektet for bedre oversikt over tid
 • Skape gode rutiner for effektiv arbeidsflyt i dine prosjekter
 • Lære av feil for å bli bedre på prosjektstyring i fremtiden