Videocation

Videocation - Forbrukeratferd - hvordan tar vi kjøpsbeslutninger? - Håkon Njøten

Som moderne forbrukere kan vi som oftest velge og vrake mellom produkter, og derfor er markedsføring viktigere enn noen gang. Det finnes ingen snarveier til god markedsføring. For å vinne markedsandeler i det lange løp, er det avgjørende at vi forstår kundene våre, og hva de ønsker. Hva er kundenes egentlige behov? Hvorfor velger potensielle kunder konkurrentenes produkt? Eller kanskje enda viktigere: Hvorfor kjøper dine kunder akkurat ditt produkt? Dette kurset vil gjøre deg bedre rustet til å besvare disse spørsmålene. På en reise fra biologiens verden og menneskers psyke, til eksterne påvirkningsfaktorer som antropologi, sosiologi og medienes makt, vil du forstå mer av kundens kjøpsbeslutninger. Spilletid: ca. 2 timer og 30 minutter

 1. Håkon Njøten

 1. Innledning

 2. Nytten av forbrukeradferd

 3. Hva er kultur

 4. Økologi

 5. Sosial struktur

 6. Ideologi

 7. Trender

 8. Hvordan skapes trender

 9. Høykultur og lavkultur

 10. Adopsjonsprosessen

 11. Livssyklus

 12. Referansegrupper og gruppedynamikk

 13. Tradisjonelle og digitale medier

 14. Sosiale Medier

 15. Tilpasset innhold

 16. Markedsføring

 17. Født sånn

 18. Seleksjon og organisasjon

 19. Læring

 20. Kognitiv læring

 21. Personlig

 22. Persepsjon

 23. Verdier og holdninger

 24. Holdningendringer

 25. Lærte behov

 26. Selvet

 27. Kjønn og kropp

 28. Beslutningsprosesser

 29. Sosiale og emosjonelle prinsipper

 30. Psykologiske prinsipper (del 1)

 31. Psykologiske prinsipper (del 2)

 32. Den kognitive Beslutningsprosessen

 1. Innovasjon og entreprenørskap

 2. Salg og kundeutvikling

 • Hvorfor forbruker vi mer enn noen gang?
 • Hvordan tar forbrukerne sine kjøpsbeslutninger?
 • Hvordan har forbrukernes behov grunnlag i biologi og psykologi?
 • Hvordan blir forbrukernes behov påvirket av eksterne påvirkningsfaktorer som kulturelle forhold, sosiale forhold og vårt forhold til media?