Videocation

Videocation - Kvalitetsledelse – skap kultur for bedre resultater! - Sidsel Winther Storaas

Altfor ofte møter ekspert Sidsel Storaas på organisasjoner og ledere som ikke får til kvalitetsledelse slik de ser for seg. De får ikke resultatene, det er for mye surr og rot, det er uro blant ledere og medarbeidere. Dette medfører frustrasjon, kundeklager, oppsigelser og manglende resultater. Kvalitetssystemet synes stadig vanskeligere å få til å virke slik de har sett for seg at det skal gjøres. Mange kvalitetsfagfolk mener at det bare er ett riktig system. De kan være en sterk talsmann for prosedyrene som trengs for å opprettholde kontrollen eller fast si at den eneste riktige måten er å bruke prosesstenkning. De kan ha rett – men samtidig veldig feil. Kanskje er det en sammenheng mellom organisasjonens design og hvordan vi designer kvalitetssystemet vårt?

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon til kurset

 2. Systemet - overordnet

 3. Systemet, del 1 - kultur

 4. Systemet, del 2- Strukur

 5. Systemet, del 3 – unntak

 6. Oversikt - ulike organisasjontyper

 7. Makt - uskrevende regler, alfaledere og indre sirkler

 8. Stabilitet - doktriner, symbolikk og uniformer

 9. Produksjon - effektivitet, flyt og hierarkier

 10. Problemløsning - matrisen rår! Del 1

 11. Problemløsning - matrisen rår! Del 2

 12. Uønskede hendelser- når vi skader folk, eiendeler eller miljø

 13. Nettverk – ingen eier løsningen og kunden er sjef! Del 1

 14. Nettverk- ingen eier løsningen og kunden er sjef! Del 2

 15. Lærende organisasjoner

 16. Balanse - frihet og ansvar. Del 1

 17. Balanse - frihet og ansvar. Del 2

 18. Miks og match - en god blanding

 19. Personlige refleksjoner

 20. Oppsummering

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Videocations nylanseringer

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hva er et system? Struktur, kultur og unntak
 • Seks organisasjonsmodeller
 • Struktur for hver organisasjonmodell
 • Kultur for hver organisasjonmodell
 • Unntakshåndtering for hver organisasjonsmodell
 • Veiledning til veien videre