Videocation

Videocation - Kvalitetssystem for din organisasjon - skap bedre resultater! - Sidsel Winther Storaas

Altfor ofte møter ekspert Sidsel Storaas på organisasjoner og ledere som ikke får kvalitetssystemet til å fungere slik de ser for seg. De får ikke resultatene, det er for mye surr og rot, det er uro blant ledere og medarbeidere. Dette medfører frustrasjon, kundeklager, oppsigelser og manglende resultater. Kvalitetssystemet virker mot sin hensikt - helt motsatt av det ledelsen ønsker. Mange kvalitetsfagfolk mener at det bare er ett riktig system. De kan være en sterk talsperson for prosedyrene som trengs for å opprettholde kontrollen. Eller sier at den eneste riktige måten er å bruke prosesstenkning. De kan ha rett – men samtidig veldig feil. Kanskje er det en sammenheng mellom organisasjonens design og hvordan vi designer kvalitetssystemet vårt? Gjort rett blir kvalitetssystemet en verdi i seg selv som bidrar til gode resultater. Kanskje er det en sammenheng mellom organisasjonens design og hvordan vi designer kvalitetssystemet vårt?

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon til kurset

 2. Systemet - overordnet

 3. Systemet, del 1 - kultur

 4. Systemet, del 2- Strukur

 5. Systemet, del 3 – unntak

 6. Oversikt - ulike organisasjontyper

 7. Makt - uskrevende regler, alfaledere og indre sirkler

 8. Stabilitet - doktriner, symbolikk og uniformer

 9. Produksjon - effektivitet, flyt og hierarkier

 10. Problemløsning - matrisen rår! Del 1

 11. Problemløsning - matrisen rår! Del 2

 12. Nettverk – ingen eier løsningen og kunden er sjef! Del 1

 13. Nettverk- ingen eier løsningen og kunden er sjef! Del 2

 14. Balanse - frihet og ansvar. Del 1

 15. Balanse - frihet og ansvar. Del 2

 16. Miks og match - en god blanding

 17. Personlige refleksjoner

 18. Oppsummering

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hva er et kvalitetssystem? Struktur, kultur og unntak
 • Seks organisasjonsmodeller
 • Struktur for hver organisasjonmodell
 • Kultur for hver organisasjonmodell
 • Unntakshåndtering for hver organisasjonsmodell
 • Veiledning til veien videre