Videocation

Videocation - Diversity Icebreaker for ledere - Bjørn Zakarias Ekelund

Kurset gir deg som er interessert i ledelse en innsikt i hvordan Diversity Icebreaker kan anvendes i lederutvikling og i ledelse av organisasjonen. Du får en forståelse for hvordan Diversity Icebreaker seminaret involverer deltagere til å definere hvordan Rød, Blå og Grønn er relevant i deres egen hverdag. Det gis noen råd hvis du vil gjennomføre seminaret med egne medarbeidere. Rød, Blå og Grønn handler om kommunikasjonsstiler relevant for problemløsning, men kan også brukes for å illustrere ledelsesstiler, avdelingskulturer ulike type utfordringer på uilke ledelsesnivå. Fargene kan også anvendes i verdibasert ledelse, kommunikasjon under store endringer og utvikling av en kultur for medarbeiderskap. Du får også en innføring i Rød, Blå og Grønn som en teamrolle-modell samt bruk av fargene for å belyse ulike perspektiver på saker. Gode råd gis hvis det er for lite av en farge i teamet. Utfordringer med mangfold blir presentert og anbefalinger gis avhengig av om målsettingen er kreativitet eller effektivitet. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Bjørn Zakarias Ekelund

 1. Introduksjon til kurset

 2. Relevant ledelse og lederutvikling for Diversity Icebreaker

 3. Forskjellen mellom psykologisk personlighetstesting og Diversity Icebreaker

 4. Den pedagogiske oppbyggingen av Diversity Icebreaker-seminaret

 5. Hvordan lede et Diversity Icebreaker-seminar når du selv er leder?

 6. Likhetene mellom Rød, Blå og Grønn og de klassiske ledelsesdimensjonene

 7. Hvordan Rød, Blå og Grønn påvirkes av ulike arbeidskulturer

 8. Ulike ledernivå – ulik nærhet til fargene

 9. Hvordan utøve Rød, Blå og Grønn kommunikasjon under endringsledelse?

 10. Å bygge medarbeiderskap med Rød, Blå og Grønn som plattform

 11. Hvordan bruke Rød Blå og Grønn til å etablere en læringskultur på tvers i organisasjonen?

 12. Ledelse gjennom språk

 13. Verdibasert ledelse organisert i Rød, Blå og Grønn

 14. Rød, Blå og Grønn i team

 15. Skjevfordeling av farger i team

 16. Rekruttering, seleksjon og onboarding til team

 17. Mangfold – et tveegget sverd

 18. Gode prosesser for kreativitet versus effektivitet i team

 19. Bruke Rød, Blå og Grønn i kreativ problemløsning i grupper

 20. Oppsummering

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Strategi og ledelse

 • Diversity Icebreaker seminarets oppbygging
 • Om Rød, Blå og Grønn som et språk relevant for problemløsning
 • Fargenes likhetstrekk med ledelsesstiler, avdelinger og ledelsesnivå
 • Bruk av farget kommunikasjon under endringsprosesser og verdibasert ledelse
 • Fargenes relevans for teamroller og teamutvikling
 • Bruk av testen under rekruttering og onboarding
 • Mangfoldshåndtering i forhold til kreativtet og effektivitet