Videocation

Videocation - Systematisk problemløsning - Jon Urdal

En sentral del av en organisasjons forbedringsreise er systematisk problemløsning, som er den mest kostnadseffektive måten å drive forretningsutvikling på. I dette kurset vil du få en grundig innføring i hvordan de beste selskapene realiserer muligheter og arbeider med kontinuerlig forbedring gjennom systematisk problemløsning. Kurset belyser både hva et problem er, hvorfor problemløsning handler om å realisere muligheter, og hvordan ledere skal forholde seg til problemløsning. Du vil også lære de mest sentrale metoder innen systematisk problemløsning, krydret med 20 års erfaring i bruk av dem. Spilletid: ca. 2 timer

 1. Jon Urdal

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er problemet?

 3. Hvor problemløsning hører hjemme

 4. Hvilke holdninger har vi til problemer?

 5. Verdistrømmer og problemløsning

 6. Byggekloss 2: Define, Measure, Analyse, Improve, Control

 7. Byggekloss 3: Problemløsning i 8 trappetrinn

 8. Steg 1: Nåsituasjon og problemformulering

 9. Steg 2: Ønsket situasjon

 10. Steg 2: Prioritere

 11. Steg 3: Identifisere og analysere gapet

 12. Steg 3: Kan vi finne rotårsaken, please?

 13. Steg 4: Når vi ikke finner rotårsaken

 14. Steg 5 og 6: Vi tetter gapet med tiltak

 15. Steg 6 og 7: Hvordan jobbe effektivt i problemløsningsfasen

 16. Vi etablerer ny beste praksis

 17. Oppsummering for store og små utfordringer

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Strategi og ledelse

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hvorfor en strukturert tilnærming til problemløsning er bedriftens beste investering i forbedring av resultat, beste praksis og involvering av ansatte
 • Hvordan bruk av systematisk problemløsning skaper flyt og effektivitet i dine verdikjeder
 • Hvordan du bruker problemløsningsmetodikk effektivt for å realisere muligheter og oppnå ønskede effekter
 • Hvorfor en lean-agil tilnærming til problemløsning gir de beste effektene, den største kundeverdien og den beste læringseffekten i organisasjonen