Videocation

Videocation - Systematisk problemløsning - Jon Urdal

En sentral del av en organisasjons forbedringsreise er systematisk problemløsning, som er den mest kostnadseffektive måten å drive forretningsutvikling på. I dette kurset vil du få en grundig innføring i hvordan de beste selskapene realiserer muligheter og arbeider med kontinuerlig forbedring gjennom systematisk problemløsning. Kurset belyser både hva et problem er, hvorfor problemløsning handler om å realisere muligheter, og hvordan ledere skal forholde seg til problemløsning. Du vil også lære de mest sentrale metoder innen systematisk problemløsning, krydret med 20 års erfaring i bruk av dem.

 1. Jon Urdal

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er problemet?

 3. Hvor problemløsning hører hjemme

 4. Hvilke holdninger har vi til problemer?

 5. Verdistrømmer og problemløsning

 6. Byggekloss 2: Define, Measure, Analyse, Improve, Control

 7. Byggekloss 3: Problemløsning i 8 trappetrinn

 8. Steg 1: Nåsituasjon og problemformulering

 9. Steg 2: Ønsket situasjon

 10. Steg 2: Prioritere

 11. Steg 3: Identifisere og analysere gapet

 12. Steg 3: Kan vi finne rotårsaken, please?

 13. Steg 4: Når vi ikke finner rotårsaken

 14. Steg 5 og 6: Vi tetter gapet med tiltak

 15. Steg 6 og 7: Hvordan jobbe effektivt i problemløsningsfasen

 16. Vi etablerer ny beste praksis

 17. Oppsummering for store og små utfordringer

 1. Videocations nylanseringer

 2. Strategi og ledelse

 • Hvorfor en strukturert tilnærming til problemløsning er bedriftens beste investering i forbedring av resultat, beste praksis og involvering av ansatte
 • Hvordan bruk av systematisk problemløsning skaper flyt og effektivitet i dine verdikjeder
 • Hvordan du bruker problemløsningsmetodikk effektivt for å realisere muligheter og oppnå ønskede effekter
 • Hvorfor en lean-agil tilnærming til problemløsning gir de beste effektene, den største kundeverdien og den beste læringseffekten i organisasjonen