Videocation

Videocation - Digitale plattformer og økosystemer, innovasjon og strategi - Henning Denstad

Hva er digitale plattformer og økosystemer, og hvordan kan det påvirke din virksomhet? I privat sektor kan det innebære at konkurransebildet endres, mens det i offentlig sektor kan bety å utnytte store datamengder på en bedre måte. I begge sektorer kan økosystemer innebære fremvekst av nye konstellasjoner og samarbeidsmønstre mellom aktører, og på den måten kan vi tilby bedre og utvidede produkter og tjenester til kundene eller brukerne. Å utarbeide en plattformstrategi handler om digital forretningsutvikling hvor målet er å levere bedre og flere produkter og tjenester. For å gjøre det må du både forstå kreftene i markedet, hva konkurrentene gjør, og ikke minst hvor moden din egen virksomhet er. Når er det riktig timing for å kunne ta et slikt løft? Spilletid: ca. 1 time

 1. Henning Denstad

 1. Hva betyr digitale plattformer og økosystemer for din virksomhet?

 2. Hva kjennetegner en digital plattform?

 3. Hvilke gevinster kan en vellykket plattform gi?

 4. Hva består en digital plattform av?

 5. Miljødataplattformen, et eksempel.

 6. Digitale plattformer utvides ofte med nye tjenester

 7. Økosystem – kan vi lære noe av naturen?

 8. Digitale plattformer og økosystemer handler om strategi

 9. Hva består et digitalt økosystem av?

 10. Eksempler på økosystemer

 11. Hvordan styre digitale økosystemer?

 12. Digitale økosystemer er innovasjonsmotorer

 1. Digitalisering og teknologi

 2. Innovasjon og entreprenørskap

 • Hva kjennetegner en digital plattform og hvilke gevinster kan den gi?
 • Hvilke gode eksempler på plattformer og økosystemer kan man lære fra?
 • Hva er sammenhengen mellom en digital plattform og et digitalt økosystem?
 • Hvordan drives innovasjon i digitale økosystemer?