Videocation

Videocation - Arbeidslivets spilleregler - Mette Fossum

I dette kurset får du en innføring i spillereglene som gjelder for arbeidslivet, med særlig fokus på regelverket som gjelder for de som skal jobbe med bærekraftsledelse. Kurset skal hjelpe deg med å forstå hvordan arbeidslivet er organisert, og du skal få et overblikk over hvilke lover og regelverk virksomheten må følge innenfor bærekraft.

 1. Mette Fossum

 1. Introduksjon

 2. Norske arbeidsliv

 3. Arbeidstakerorganisasjonene

 4. Arbeidsgiverorganisasjonene

 5. Den norske modellen

 6. Forhandlinger

 7. Lover og regler i arbeidslivet

 8. HMS og internkontrollforskriften

 9. Whistleblower

 10. Krav om bærekraftsredegjørelser

 11. Oppsummering

 1. Videocations nylanseringer

 2. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • En oversikt over hvordan arbeidslivet er organisert
 • En oversikt over arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene
 • Den nordiske modellen
 • En forståelse av hvilke lover og regler man må forholde seg til i arbeidslivet
 • Hvordan forhandler partene i arbeidslivet
 • Hvilke lover og regler innenfor arbeidslivet er sentrale i bærekraftsrapportering?
 • Hva er et varslingsregelverk og hvorfor er dette viktig å ha på plass