Videocation

Videocation - Arbeidslivets spilleregler - Mette Fossum

I dette kurset får du en innføring i spillereglene som gjelder for arbeidslivet, med særlig fokus på regelverket som gjelder for de som skal jobbe med bærekraftsledelse. Kurset skal hjelpe deg med å forstå hvordan arbeidslivet er organisert, og du skal få et overblikk over hvilke lover og regelverk virksomheten må følge innenfor bærekraft. Spilletid: ca. 50 minutter

 1. Mette Fossum

 1. Introduksjon

 2. Norske arbeidsliv

 3. Arbeidstakerorganisasjonene

 4. Arbeidsgiverorganisasjonene

 5. Den norske modellen

 6. Forhandlinger

 7. Lover og regler i arbeidslivet

 8. HMS og internkontrollforskriften

 9. Whistleblower

 10. Krav om bærekraftsredegjørelser

 11. Oppsummering

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • En oversikt over hvordan arbeidslivet er organisert
 • En oversikt over arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene
 • Den nordiske modellen
 • En forståelse av hvilke lover og regler man må forholde seg til i arbeidslivet
 • Hvordan forhandler partene i arbeidslivet
 • Hvilke lover og regler innenfor arbeidslivet er sentrale i bærekraftsrapportering?
 • Hva er et varslingsregelverk og hvorfor er dette viktig å ha på plass