Videocation

Videocation - HMS for ledere i advokatbransjen (AML § 3-5) - Karine Einang

Snakker vi om HMS i advokatbransjen, kommer vi ikke unna noen felles risikofaktorer. Både statistikk og medieoppslag synliggjør at vi må forholde oss til trusler og voldelige handlinger. Stress og balanse mellom jobb og fritid er en annen velkjent bransjeutfordring, og vi kan heller ikke lukke øynene for nakke- og ryggplager som følge av statisk belastning. Riktig og god HMS er alfa og omega for enhver virksomhet, og Arbeidsmiljøløvens § 3-5 krever at du som leder kan dokumentere at du har fått opplæring i HMS-arbeid. Forstår virksomheten HMS, luker dere automatisk bort misforståelser, unødvendig stress og risikofylte situasjoner – både fysisk og psykisk. I dette kurset får du en grundig og lettfattelig innføring i HMS fra HMS-ingeniør og kursholder Karine Einang. Hvordan finner du frem i HMS-regelverket, og hvordan kan du jobbe systematisk med å tilfredsstille kravene? Svarene får du her, slik at du har alle forutsetningene du trenger for å drive et inkluderende arbeidsliv med senket sykefravær, styrket arbeidsmiljø og en kultur hvor alle medarbeidere er involvert i arbeidet de er satt til å utføre.

 1. Karine Einang

 1. Introduksjon til kurset

 2. HMS-status i advokatbransjen

 3. Din rolle er viktigere enn du tror

 4. HMS-regelverket – langt i fra en jungel

 5. Mer lærdom fra Arbeidsmiljøloven

 6. Arbeidsgivers plikter

 7. Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning

 8. Varsling

 9. Systematisk HMS-arbeid

 10. Risikovurderinger

 11. Vernerunder som virkemiddel i arbeidsmiljøarbeidet

 12. Hjelperne i HMS-arbeidet: Bedriftshelsetjenesten

 13. Hjelperne i HMS-arbeidet: Verneombudet

 14. Hjelperne i HMS-arbeidet: Arbeidsmiljøutvalget

 15. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

 16. Krav til det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet

 17. Registrering av skader og sykdommer

 18. Kontrolltiltak i virksomheten

 19. Informasjon og kommunikasjon

 20. Konflikter

 21. Avslutning

 1. HMS, lover og regler

 • Arbeide systematisk med HMS-regelverket for å tilfredsstille kravene
 • Forstå arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rett og plikt til medvirkning
 • Utføre en enkel risikovurdering
 • Bygge et solid omdømme som følge av forståelsen av HMS-arbeid i alle ledd
 • Verneombudet, AMU og BHT sine roller i HMS-arbeidet
 • Drive et inkluderende arbeidsliv for å senke sykefraværet, styrke arbeidsmiljøet, og sørge for at alle blir involvert i arbeidet de er satt til å utføre
 • Håndtere konflikter på en slik måte at virksomheten kommer styrket ut av den