Videocation

Videocation - Spilleregler i bærekraftsarbeidet - Kaia Østbye Andresen

Dette kurset gir deg på en effektiv måte oversikt over de viktigste internasjonale og nasjonale spillereglene som legger føringer på bærekraft arbeidet i virksomheten. Du lærer om de store internasjonale rammeverkene som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål samt de viktigste tiltakene som skjer som en følge av EUs “The European Green Deal”. Du lærer hva norske myndigheter gjør, og hvordan kunder, bank og finans fremover vil endre spillereglene gjennom økte krav og forventninger. Kurset gir deg en god oversikt over eksisterende og kommende krav, og ikke minst hvordan vil det påvirke din virksomhet og arbeidshverdagen fremover. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Kaia Østbye Andresen

 1. Introduksjon av kurset

 2. Parisavtalen

 3. FNs bærekraftmål

 4. OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

 5. The European Green Deal - del 1

 6. The European Green Deal - del 2

 7. Fit for 55

 8. EUs Sirkulære handlingsplan

 9. EUs Farm to Fork

 10. Eus taksonomi

 11. Norges klimaplan

 12. Norges sirkulærstrategi

 13. Åpenhetsloven

 14. Aktivitets - og redegjøreøsesplikten

 15. Forventninger fra kunden

 16. Forventninger fra bank og finans

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Forstå hvordan spillregler påvirker bærekraftsarbeidet i virksomheten
 • Parisavtalen, FNs bærekraftsmål og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv
 • EUs rolle i den globale klima- og miljøpolitikken
 • “The European Green Deal”, “Fit for 55” og EUs handlingsplan for sirkulær øknomi
 • EUs taksonomi og hvordan de vil påvirke investeringer fremover
 • Hvilke spilleregler som settes av norske myndigheter
 • Forventinger og krav fra kunder og bank og finans