Videocation

Videocation - Endringsnøkkelen – suksessoppskrift for vellykket endring og omstilling - Erlend Osborg Gitsø, Jon Fredrik Alfsen

Vi lever i en tid preget av stadig økende endringstakt, men forskning viser at så mange som 70-75% av planlagte endringer mislykkes. Hvorfor? De fleste av oss har nemlig kunnskapen, men får det ikke helt til i praksis. I dette kurset viser Erlend Gitsø og Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor deg hvordan du lykkes med endring og omstilling, ved hjelp av systematisk involvering og ansvarliggjøring av hele organisasjonen. Ikke bare i forbindelse med endringer, men også i tilrettelagte og kontinuerlige diskusjoner i organisasjonen om hva fremtiden kan bringe av muligheter og utfordringer. Du lærer om menneskelige reaksjoner på endring, og du får innsikt i anvendbare teorier og modeller som beskriver hvordan du som mellomleder kan hjelpe egen organisasjon til å mestre kontinuerlig omstilling og endring. Etterpå vil du ha en bedre forståelse av hva smart involvering innebærer, og du vil sitte igjen med en verktøykasse du kan bruke i egen virksomhet. Med kurset følger også en arbeidsbok du benytter aktivt gjennom kurset.

 1. Erlend Osborg Gitsø

 2. Jon Fredrik Alfsen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Endringsdynamikken i samfunns- og arbeidslivet

 3. Drivkrefter for endring

 4. Moderne og klassisk endringsledelse

 5. Lederskap i endringstider

 6. Smart involvering

 7. Hva vet vi om menneskelige reaksjoner på endring?

 8. Aktivt medarbeiderskap

 9. Prosessmodellen overordnet

 10. Generelt om verktøyenes struktur og bruk

 11. Lederens budskap og behov for endring og utvikling

 12. Kartlegge muligheter og utfordringer i forbindelse med endring

 13. Kartlegging av endringssituasjonen

 14. Må-, skal- eller vil-kartlegging

 15. Kartlegging av endringsmodenhet

 16. Leders egenevaluering av lederstil

 17. Forventningsavklaring mellom ledernivåer

 18. Prioriteringsmatrisen – hvordan prioritere endringstiltak

 19. Kartlegge nåværende og fremtidig kultur ved bruk av TULF

 20. Utarbeide gode metoder ved bruk av Tenkehatter

 21. Prioriteringsmatrisen - hvordan prioritere endringstiltak

 22. Utarbeide kjennetegn ved den omstillingsdyktige medarbeider

 23. Avslutning

 1. Strategi og ledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hva slags endringer gjennomgår organisasjoner?
 • SMART involvering og hvorfor det er avgjørende for vellykket endring
 • Prosessmodell for endringsarbeid
 • Verktøy for å forstå virksomhetens endringssituasjon
 • Kartlegging av endringsmodenhet
 • Formulering av endringsambisjon
 • Valg og iverksettelse av endringstiltak