Videocation

Videocation - Kulturkoden – slik utvikler du din bedriftskultur - Rune Semundseth

Kulturen i bedriften er summen av alle holdningene og handlingene som den enkelte bidrar med – dag ut og dag inn. I dette kurset lærer du metoder og prosesser for å involvere alle, både ledere og medarbeidere, i arbeidet med å skape bevissthet rundt dagens kultur, og hvilken kultur du ønsker. Og aller viktigst – du lærer hvordan du kan implementere ønsket kultur. Spilletid: ca. 1,5 time

 1. Rune Semundseth

 1. Introduksjon

 2. Hva er kultur? Hva handler det om?

 3. Viktige begreper

 4. Hva er ingrediensene i tillitsbegrepet?

 5. De tre knaggene som beskriver en kultur

 6. Kartlegge dagens kultur

 7. Definere tydelige verdier og normer på en smart måte

 8. Steg 1: Prosjektstart

 9. Steg 2: Identifisering og definering av personlige verdier

 10. Steg 3: Ordsky

 11. Steg 4: Verdier utformes

 12. Steg 5: Verdier implementeres ved hjelp av tydelige normer/regler

 13. Definere tydelige artefakter på en smart måte

 14. Forstå og navigere i det farlige rommet for antakelser

 15. Hvordan kultur nyter strategi til frokost

 16. Transformasjonsledelse

 17. Systemtenkning og viktige verktøy

 18. Arenaer og viktige grep

 1. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hva organisasjonskultur er
 • Hvordan kartlegge dagens kultur
 • Hvordan definere tydelige verdier og normer
 • Hvordan definere tydelige artefakter
 • Hvordan skape verdibaserte handlinger og bidra til at kultur nyter strategi til frokost, lunsj og middag
 • Hvordan pode, kode og re-kode ønsket kultur