Videocation

Videocation - Introduksjon til åpenhetsloven - Tom Solstad

Det er mye som må gjøres for å komme i mål med innføringen av åpenhetsloven. Mange er usikre på hva som må rapporteres og hvordan komme i mål. Samtidig er det mange som vil hjelpe seg. Konsulenter og advokater har gode dager. Det samme har de som tilbyr software. Men da skal du vite dette: Du trenger ikke dyre konsulenter eller sofistikert programvare for å komme i mål med åpenhetsloven. Du trenger bare dette kurset. Det viser deg hvordan du kommer i mål, skritt for skritt, og med ferdige maler klar til bruk. På under en time lærer du hva du må gjøre for å komme i mål – og med et resultat du kan være stolt av. Tom Solstad har vært økonomisjef i over 20 år og har vært med på å innføre mange nye lover. Han er også forfatter av boken Absolutt alt du trenger å vite for å innføre åpenhetsloven (2023). Kurset er for deg som ikke kjenner til loven, men som må forholde seg til den. Den er spesielt relevant for styremedlemmer, daglig leder, innkjøpsansvarlig, økonomiansvarlig, salg og kommunikasjon.

 1. Tom Solstad

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva som var vanskelig i arbeidet med åpenhetsloven?

 3. Hvem rammes av loven – og hva er kravene?

 4. Aktsomhetsvurderinger

 5. Forankre ansvarlighet

 6. Kartlegge skade i egen virksomhet

 7. Kartlegge skade hos leverandører

 8. Velge ut leverandører som må følges opp

 9. Stanse, forebygge og redusere skade

 10. Overvåke gjennomføring og resultater

 11. Hvordan redegjøre for aktsomhetsvuderingen?

 12. Rette opp skaden

 13. Svare på henvendelser

 14. Noen siste råd

 1. HMS, lover og regler

 2. Videocations nylanseringer

 • Kravene i åpenhetsloven
 • Formålet med åpenhetsloven
 • Aktsomhetsvurdering
 • Risikovurdering
 • Offentliggjøring av redegjørelse
 • Kommunikasjon til eksterne