Videocation

Videocation - Bli en effektiv korrekturleser - Trond Samstad

De fleste som skriver, er rørende enige om at korrektur er den tørreste og minst sexy formen for tekstarbeid, og at den egentlig bare er en dyd av nødvendighet. Men det er faktisk det: nødvendig. For hvilke reaksjoner får leserne etter hvert som de oppdager stadig nye skrivefeil i teksten din? Irritasjon, tap av konsentrasjon – og verst av alt – tap av tillit til avsenderen. I dette kurset lærer du den eneste vanntette oppskriften i verden på å gjøre en tekst ett hundre prosent feilfri. Hvorfor får vi hodepine når vi sliter med å forstå det vi leser? Her får du botemiddelet – noe som egentlig burde vært obligatorisk pensum på enhver utdanningsinstitusjon. Spilletid: ca. 2 timer og 5 minutter

 1. Trond Samstad

 1. Introduksjon

 2. Null feil (til slutt)

 3. Korrektur definert

 4. Hva menes med «vanskelig»?

 5. Hva teksten egentlig handler om

 6. Forkrav – før du begynner å lese

 7. Kilder og fasiter

 8. Mangel på masse – fysiologiske reaksjoner

 9. Mangel på masse – det første og andre botemidlet

 10. Mangel på masse – det tredje botemidlet

 11. Mangel på masse – det fjerde botemidlet

 12. Det misforståtte ordet – første og andre fenomen

 13. Det misforståtte ordet – fysiologiske reaksjoner og eksempler

 14. Papir eller skjerm?

 15. Korrekturtegn – Når du skal lese en annens tekst

 16. De vanligste skrivefeilene

 17. Tegnsetting – anførselstegn og tankestrek

 18. Særskriving

 19. Egennavn – Personer og steder

 20. Layout – nummerering og formatering

 21. Illustrasjoner versus tekst

 22. Elektronisk stavekontroll

 23. Den eneste vanntette oppskriften i verden på å gjøre en tekst ett hundre prosent feilfri

 24. Den vanntette oppskriften i praksis

 25. Syretesten – konsistens og logikk

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Tekst- og skrivearbeid

 • Den eneste vanntette oppskriften på å gjøre en tekst feilfri
 • Hvordan du unngår å glemme det du nettopp har lest
 • Hvorfor du er nødt til å forstå teksten du skal korrekturlese
 • Hvordan du enklest skaffer deg forståelse for en vanskelig tekst
 • Skrivefeilene som nesten alle begår
 • Hva mange korrekturlesere gjør feil i samme sekund som de begynner å lese