Videocation

Videocation - Kurs i skatteplanlegging – beskytt formuen fra unødvendig skatt - Monica Jotun

Kurs i skatteplanlegging med skatteadvokat Monica Jotun. Beskytt formuen din fra unødvendig skatt med dette kurset i skatteplanlegging! Monica jobber med skatt, arv og aksjer, og har hjulpet mange med å sikre verdier mot skatt og livskriser. I dette korte kurset vil hun gi deg en innføring i praktisk skatteplanlegging. Kurset er spilt inn i november 2022. Monica Jotun har nesten 20 års erfaring med skattejus. Du vil få gode tips for å unngå overflødig skatt - enten det gjelder formue, kapital, aksjer eller arv. Du kan spare mye på skatten med enkle grep. Her får du vite mer om dine muligheter innen investering og fordeling. Eier du et investeringsselskap? Da har du gode muligheter for å spare formuesskatt. Hvordan kan forskudd på arv, B-aksjer eller eiendomsinvesteringer påvirke skatten du betaler? Og hvordan ser en god skatteplan ut hvis arveavgiften blir gjeninnført? Alt dette – og mer – lærer du på dette kurset. Her får du nyttig informasjon om hvordan du kan spare på skatten med effektiv skatteplanlegging. Lær nyttige grep for å redusere formuesskatt, kapitalskatt, aksjeskatt, dokumentavgift og mulig arveavgift.

 1. Monica Jotun

 1. Introduksjon til skatteplanlegging

 2. Innføring i skattetyper og skattesatser

 3. Hvordan redusere skatt på formue?

 4. Hvordan redusere skatt på kapitalinntekt?

 5. Hvordan spare aksjeskatt?

 6. Hvordan unngå arveavgift?

 7. Hva bør være med i et gavebrev?

 8. Hvorfor og hvordan lage vedlegg til skattemeldingen

 9. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 • Innføring skatt og skatteplanlegging
 • Oversikt over skattene som mange formuende sliter med
 • Kunnskap om vanlige metoder for å spare formuesskatt og arveavgift
 • Innføring i de vanligste metodene for å spare kapitalskatt
 • Kjennskap til hvordan du best kan spare skatt på utbytte og aksjegevinst
 • Litt om håndtering av skatterisiko