Videocation

Videocation - Moderne salg – salgsprosess designet for suksess - Helge Bharat Johnsen

Det er ikke bare selgere som må kunne salg. Alle i bedriften må forstå betydningen av salg, og hvordan de selv kan bidra til salg. Derfor passer dette kurset for alle i en bedrift. Dessverre er det slik at mange har en mytisk oppfatning av salg som noe mindreverdig. Klisjeer om den sleipe bruktbilselgeren, den invaderende støvsugerselgeren og den upassende telefonselgeren dukker fort opp i en samtale om salg. Men moderne salg fungerer ikke slik. Er du daglig leder, er det viktig at du forstår moderne salg, slik at du kan utvikle en bedrift med en sterk og stolt salgskultur. Etter å ha tatt dette kurset vil du være godt rustet til nettopp det. Du vil bli kjent med de grunnleggende prinsippene i moderne salg, slik at du er i stand til å etablere og evaluere salgsprosesser i din egen bedrift. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Helge Bharat Johnsen

 1. Introduksjon

 2. Hva er salg egentlig?

 3. Uten salg stopper bedriften opp

 4. Bli komfortabel med salg

 5. En salgsprosess designet for suksess

 6. Hva selger du?

 7. Hvem selger du til?

 8. Hvorfor selger du akkurat det du gjør?

 9. Prospektering

 10. Første kontakt med kunden

 11. Kvalifisering - avdekke behov

 12. Presentasjon av løsningen din

 13. Slik håndtere du innvendinger

 14. Når du skal close salget

 15. Be alltid om nye referanser

 16. Trene, repetere og justere

 17. Typiske feil du gjør som selger

 18. Oppsummering

 1. Salg og kundeutvikling

 • Forstå hva du faktisk selger
 • Forstå hvem kundene dine er
 • Avdekke kundebehov
 • Utvikle prospekter
 • Hvordan ta første kontakt
 • Hvordan håndtere innvendinger
 • Hvordan trene, repetere og justere