Videocation

Videocation - Gjør verdistrømmen kundedrevet og effektiv! - Jon Urdal

Enhver forbedring av din organisasjons produkter og tjenester handler om å forstå hvordan verdiene skapes. I dette kurset vil du lære hvordan du effektiviserer og forbedrer fremstillingen av dine produkter og tjenester, enten de er heldigitale eller mer tradisjonelt industrielle. Du vil få en grundig innføring i verdistrømsforbedringer. Jon Urdal viser deg trinn for trinn hvordan du og dine medarbeidere gjennomfører endringer til det bedre ved å lære håndverket grundig. Bruker du verdistrømsanalyse til å forbedre og heve kvalitet, effektivitet og opplevelse, så tar du i bruk en av de absolutt mest kostnadseffektive måtene å utvikle organisasjonen, produktene og tjenestene på. Utbyttet blir mer fornøyde kunder, mer effektive prosesser, økt kapasitet og mer kompetente medarbeidere. Og ikke minst – står du midt i en digital omstilling, så vil dette kurset gi deg mange relevante svar på hvordan du skal gjennomføre endringer og tilpasninger i prosessene og verdistrømmene. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Jon Urdal

 1. Introduksjon

 2. Hva er verdistrømmer, og hvorfor skal vi bry oss

 3. Et verdistrømeksempel

 4. Det store bildet

 5. Verdistrømmer og forbedringer - Hva ser vi etter

 6. Sentrale byggestener og begreper i verdistrømmen

 7. Feller i verdistrømsarbeidet

 8. Beste praksis verdistrømsforbedringer

 9. Vi forbedrer oss til verdistrømarbeidet

 10. Disponering av arbeidet

 11. Metodestøtte

 12. Dag 1 - Vi samler teamet om oppgaven

 13. Dag 2 - Vi tegner dagens verdistrøm

 14. Dag 3 - Vi tegner opp den ønskende verdistrømmen

 15. Oppsummering - Det store bildet

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Hvordan optimalisere verdiskapingen gjennom fokus på kundens verdipreferanser
 • Hvordan frigjøre kapasitet ved å fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter
 • Kartlegging av dagens verdistrøm, sette forbedringsmål og skape en ny, forbedret verdistrøm
 • Hvordan sette sammen et team som jobber effektivt med verdistrømsforbedringer
 • Hvordan prioritere forbedringstiltak, slik at du får en balansert verdistrøm som leverer etter behov
 • Smidig tankegang og riktig prioritering