Videocation

Videocation - Elektrotermografi - Rune Michael Anderson

Dette kurset skal gi deg en grunnleggende forståelse for hva du må tenke gjennom under en termografikontroll, i et elektrisk anlegg med et termografikamera. Er det viktig at det går strøm i anlegget? Trenger jeg å fjerne deksler? Måler du riktig temperatur? Hvordan unngå du å lage avvik på en refleksjon? Trenger jeg å måle belastningen i et avvik? Hvorfor gjøre «det lille ekstra» Hva kan du forvente å finne avvik på? Det blir presentert flere bildeeksempler på hvordan forskjellige avvik vil bli fremstilt i et termografikamera. Dette er kurset for deg som trenger å vite hva elektrotermografi er og hvilken nytte det kan gi både deg som ansatt, dine ansatte og for ditt firma. Det er ikke nødvendig med kjennskap til elektrotermografi da dette kurset gir nødvendig grunnleggende kunnskap for å komme godt i gang med kontrollene. Ønsker du å gå videre innen faget kan du ta et sertifiseringskurs innen Normen NEK 405-1 Elektrotermografi, eller et kurs i bildetolkning. Dette kurset viser deg hvordan dypere tolkning kan gi et nytt syn under fremtidige kontroller.

 1. Rune Michael Anderson

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er elektrotermografi - og trenger du kurs?

 3. Emissivitet

 4. Målingens synsfelt

 5. Optisk og termisk fokus

 6. Fri sikt og vinkler

 7. Hvorfor og hvordan

 8. Det lille ekstra og typiske avvik

 9. Rapportering

 1. Elflix

 • Emissivitet
 • Målingens synsfelt
 • Optisk- og Termisk Fokus
 • Fri sikt og vinkler
 • Hvorfor- og Hvordan elektrotermografi
 • «Det lille ekstra» og Rapportering