Videocation

Videocation - Prosesseierskap – ta ansvar for kvalitet og kontinuerlig forbedring - Sidsel Winther Storaas

En prosesseier tar ansvar for kvalitet, faglig integritet og kontinuerlig forbedring for sine prosesser. Prosesseiere bør utnevnes om dere har et prosessbasert styringssystem, og det er absolutt å anbefale om dere satser på kontinuerlig forbedring og Lean Six Sigma. Hvordan skal dere ellers drive prosessforbedring, om dere ikke har dokumentert prosessene i et system? Prosesseier er en rolle som gis til en person med tilstrekkelig myndighet til å utøve denne rollen effektivt. Prosesseieren koordinerer de ulike funksjonene og aktivitetene på alle nivåer av en prosess, har myndighet til å gjøre endringer i prosessen ved behov og styrer hele forbedringssyklusen når det er behov for tiltak for å gjenvinne kontroll. De skal også ta ansvar når det er rom for forbedring. I dette kurset lærer du hvordan du utøver denne rollen på en utfyllende og balansert måte. Spilletid: ca. 1 time

 1. Sidsel Winther Storaas

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva betyr det å eie noe?

 3. Hva er en prosess?

 4. Prosessentrerte virksomheter

 5. Prosesseierrollen

 6. Lederperspektiver i prosesseierrollen

 7. Gode resultater og målsetninger for prosesseierskapet

 8. Gode spørsmål som prosesseier stiller

 9. Kostnader ved krav

 10. Den proaktive prosesseieren

 11. Mantraet - mer flyt, mindre sløsing

 12. Oppsummering og avslutning

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 • Innsikt i prosesser og prosesstankegang
 • Hva rollen innebærer, inkludert lederperspektivet
 • Resultater og målsetninger i prosesseierrollen
 • Proaktivitet og mantra for en god prosesseier