Videocation

Videocation - Kurs i klimapsykologi - Hanne Houbak, Ragnhild Nilsen

Kurs i klimapsykologi med Ragnhild Nilsen og Hanne Houbak. Dette kurset inspirerer deg til å benytte klimapsykologi på en smart og inspirerende måte for å lykkes med bærekraftsarbeid. Klimapsykologi er modeller og metoder for å komme fra preik til praksis i det grønne skiftet. Klimapsykologi dreier seg både om å endre vanskelige følelser til ulike initiativ, mestre omstilling og ta i bruk ulike kommunikasjonsverktøy. Det handler om å få folk til å lytte og samskape, samt sette handlekraft inn i et bærekraftig økosystem. Hvordan går du fra klimamøter til handlekraft med klimapsykologi? Det grønne skiftet stiller høye krav til bærekraftsarbeidet i din virksomhet. Og ved hjelp av klimapsykologi kan du gjennomføre nødvendige endringer i praksis. I dette kurset får du innsikt i modeller som hjelper deg med å sette bærekraft i system, og som kan bidra til en lønnsom og klimavennlig utvikling. Du får verktøy til å samarbeide internt og eksternt, samt forhandle med folk som er ulike deg selv for å drive gjennom nødvendige endringer innen bærekraft. Kurset serverer deg en rekke suksessfulle oppskrifter basert på tverrfaglig forskning på bærekraft og innsikt i hva som gjør klimapsykologi nyttig når du står overfor ulike problemstillinger i det grønne skiftet. I tillegg vil arbeidsboken Klimapsykologi-bærekraft i vekst fordype din kunnskap og innsikt. Klimapsykologi som tema passer for deg som er interessert i eller jobber med bærekraft både i privat og offentlig sektor. Fagfeltet viser deg nødvendige psykologiske verktøy for å skape en grønn og bærekraftig fremtid. Dette kurset i klimapsykologi er lavterskel, informativt og inspirerende og passer for alle som er interessert i miljø, klima og bærekraftig utvikling.

 1. Hanne Houbak

 2. Ragnhild Nilsen

 1. Introduksjon til kurset

 2. Det grønne paradigmeskifte og du

 3. Fire klimapsykologiske huskenøkler og du

 4. Kognitiv dissonans og du

 5. Den levende lufta og du

 6. Dulting og du

 7. Lykkeliten og du

 8. Samfunnsfloker og du

 9. Samskaping og du

 10. God klimakommunikasjon og du

 11. Biomimikk og du

 12. Den grønne vekttrappa og du

 13. Værekraft og du

 14. Oppsummering

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Innføring i klimapsykologi som fagområde
 • Innsikt i viktigheten av “likeverdig partnerskap”
 • Kjennskap til Magnet-modellen for klima-sabotering og klimadialog
 • Kunnskap om 4MAT læringsstiler og prosessmetode
 • Kunnskap om T-modellen for anvendt klimapsykologi
 • Kjennskap til Bærekrafts-blomsten
 • Innsikt i den sunne, grønne veksttrappen