Videocation

Videocation - Grunnkurs i interiør, design og innredning

Ved å gjennomføre dette kurset tilegner du deg metoder for å utvikle løsninger og drive prosesser uansett størrelse på budsjett og areal. Kurset er utviklet av Bonytt i samarbeid med interiørarkitekt Adele Kløve, og gir deg innblikk i alle de proffe grepene som skal til for å skape et interiør som blir lagt merke til, og som gjør at folk trives. Kurset består av tre hoveddeler: Den første gir deg innblikk i interiørfaget, og hvordan du strukturerer et prosjekt. I del to lærer du om materialer og farger, mens den siste delen handler om planløsninger, møblering og det lille ekstra som gjør interiøret personlig og unikt. Du får også tilgang til hjelpemidler som gjør deg i stand til å gjennomføre ditt eget interiørprosjekt. Etter å ha gjennomført kurset, vet du hvordan du forvandler en bolig til et hjem og skaper gode rom å være i. Spilletid: ca. 2 timer

  1. Møt din ekspert – Adele Kløve

  2. Interiørfaget - hva er det?

  3. Introduksjon til funksjonsanalyse

  4. Rommet og plantegningen

  5. Tegning av vegger- oppriss og snitt

  6. Registrering av møbler og innredning

  7. Konseptutvikling – hva er det og hvorfor

  8. Konseptutvikling – metodikk

  9. Konseptutvikling – valg av egne ord og interiøruttrykk

  10. Innføring i fargelære

  11. Innføring i NCS-systemet

  12. Dekoding av en NCS-kode og bruk av NCS-systemet

  13. Komplementærfarger

  14. De vanskelige hvite- og gråtonene

  15. Mørke og lyse fargers påvirkning på romopplevelsen

  16. Innføring i materiallære

  17. Materialenes egenskaper

  18. Materialer - tekstiler - solavskjerming

  19. Materialer – hvordan bygge opp en egen farge og materialplansje

  20. Planløsningsteori

  21. Møbleringsplan

  22. Belysning og bruken av lamper i møbleringen

  23. Møbleringsplanlegging - fast inventar

  24. Løst inventar - møbler innredning – velg møbler til hjemmet

  25. Styling – prikken over i-en

  26. Gamle møbler

  27. Miljøtanken i interiørprosjekter

  28. Hva kan redde et interiør som du ikke får til?

  29. Oppsummering

  1. Gjennomføre en funksjonsanalyse
  2. Utforme planløsninger
  3. Utvikle interiørkonsepter
  4. Forstå og anvende fargeteori
  5. Forstå og anvende materiallære
  6. Utvikle en møbleringsplan
  7. Utvikle en belysningsplan
  8. Hvordan bruke gamle møbler
  9. Hvordan style et interiør