Videocation

Videocation - Strategi, posisjonering og hvordan vinne i markedet

Strategisk analyse er nødvendig for å forstå konkurransesituasjonen til en bedrift. I dette kurset lærer du å gjennomføre en strategisk analyse som leder frem til anbefalinger for hvordan bedriften din skal posisjonere seg, og hvilke handlinger den skal ta for å maksimere verdiskaping. Spilletid: ca. 45 minutter

  1. Introduksjon

  2. Hva er strategi?

  3. Hvorfor trenger bedrifter en rasjonell strategi?

  4. Åtte kjennetegn på en god rasjonell strategi

  5. Strategiske grep

  6. Et rammeverk for å utvikle rasjonell strategi

  7. Kjernekompetanse

  8. En prosess for strategiutvikling

  1. Strategi og ledelse

  2. Innovasjon og entreprenørskap

  3. Salg og kundeutvikling

 1. Hva strategi er og hvorfor bedriften din trenger en
 2. Åtte kjennetegn på en god strategi
 3. Hvilke strategiske grep som faktisk har effekt
 4. En prosess for å utvikle en strategi for din bedrift
 5. Varighet: ca 45 min