Videocation

Videocation - Utviklingshemmede og utfordrende atferd - Grethe Westad

Jobber du som lærer, miljøterapeut, vernepleier eller med omsorg på annet vis? Som tjenesteyter er det viktig at du har kunnskap om atferdsvansker og psykiske lidelser, og at du kontinuerlig arbeider med forebygging. Dette kurset gir deg innsikt i og forståelse for hvorfor utfordrende atferd oppstår. Du vil lære å analysere situasjoner på et faglig grunnlag og i større grad kunne gi profesjonell hjelp, sånn at du kan håndtere og forebygge utfordrende atferd hos utviklingshemmede. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Grethe Westad

 1. Introduksjon til kurset

 2. Om utviklingshemming

 3. Utviklingshemming og læring

 4. Utviklingshemming og språk

 5. Lært hjelpeløshet og hjelpeavhengighet

 6. Utfordrende atferd

 7. Selvskading

 8. Selvstimulering

 9. Sinne og aggresjon mot andre

 10. Funksjonell analyse og funksjonell kommunikasjonstrening

 11. Motivation Assessment Scale

 12. Hva er atferd?

 13. Proaktive og reaktive strategier

 14. Grunnleggende atferdsanalyse

 15. Struktur og forutsigbarhet

 16. Samarbeid og lik praksis

 17. Lovverk, etikk og verdier

 18. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 • Hva er utviklingshemming?
 • Utviklingshemming og læring
 • Utviklingshemming og språk
 • Lært hjelpeløshet og hjelpeavhengighet
 • Utfordrende atferd
 • Forebyggende arbeid – struktur og forutsigbarhet
 • Håndtering av utfordrende atferd