Videocation

Videocation - Ledelse uten personalansvar - Vivi-Ann Hilde

I dette kurset får du gode tips og verktøyene du trenger for å lykkes med ledelse uten personalansvar. Ingen lederrolle er forbundet med større usikkerhet enn den uten personalansvar. Stadig flere bedrifter innfører matrise- og prosjektorganisering, og dette gir mange stillinger uten personalansvar. I tillegg til prosjektledere og fagansvarlige er det for eksempel controllere, rådgivere, kategoriansvarlige, stedfortredere og , compliance officers som hører til i denne kategorien. Problemet med lederrollen uten personalansvar er at det sjelden er opplest og vedtatt at dette er en lederrolle så god som noen. De som besitter rollen er ansvarlige for å levere et resultat, enten det er innenfor et fag, et prosjekt eller et annet område. De som havner i lederroller uten personalansvar er ofte faglig sterke, flinke folk. Deres ledere undervurderer derfor gjerne behovet for både lederopplæring og avklaring av mandat. På dette kurset vil du få gode tips og verktøyene du trenger for å lykkes som leder i en slik rolle.

 1. Vivi-Ann Hilde

 1. 00 _Trailer

 2. Introduksjon til kurset

 3. Utfordringer i rollen som leder uten personalansvar

 4. Hva er forskjellen på roller med og uten personalansvar og det avgjørende i et m

 5. De 5 grunnstenene i ledelse – områder du må beherske

 6. Få teamet med på endringer

 7. Effektiv disponering av ressurser

 8. Hvorfor du som leder må ha innflytelse i rollen for å lykkes

 9. Hvordan sette gode mål med teamet

 10. Resultatsikring som verktøy for god og motiverende oppfølging av teamet

 11. Betydning av psykologisk trygghet og relasjoner i teamet

 12. Motivasjon av hver og en i teamet

 13. Når og hvordan skal du praktisere coachende lederskap

 14. Slik lager dere kjøreregler i teamet for å få ønsket kultur

 15. Du er ikke alene – bruk teamet i problemsløsning

 16. Hvordan få gjennomslag og få folk med på dine idéer

 17. Styrk din kommunikasjon gjennom bevisst bruk av ord og kroppsspråk

 18. Oppsummering – innhold og verktøy

 19. 02 _Utfordringer i rollen som leder uten personalansvar

 1. Hvordan du skal utøve lederrollen uten personalansvar for å oppnå tillit og respekt
 2. God ledelse gjennom å kjenne og bruke de 5 grunnstenene i ledelse
 3. Optimalt målarbeid: Hvordan sette gode mål og følge dem opp på en motiverende måte
 4. Hva som skal til for å motivere teamet
 5. Coachende lederskap – Hvorfor, når og hvordan du skal være en coachende leder
 6. Gode tips til kommunikasjon for å få teamet med og hvordan bli lyttet til som leder