Videocation

Videocation - Sett rett pris – et grunnkurs i prisstrategi - Anders M. Mamen

I dette kurset får du en innføring i hvordan du kan jobbe strategisk med pris for å øke lønnsomheten i virksomheten. Du lærer hvordan du kan skape verdi for dine kunder og få betalt for dette, og hvordan du kan bruke pris strategisk. Du kommer til å få en forståelse for sammenhengen mellom prisstrategi og markedsstrategi, hvordan du jobber når du setter priser for første gang, og hvor det er lønnsomhetslekkasjer. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Anders M. Mamen

 1. Introduksjon

 2. Hva er strategisk prising?

 3. Hvorfor er pris viktig?

 4. Pris handler om å skape kundeverdi

 5. Skal prisen ta hensyn til kostnader?

 6. Overordnet prisstrategi

 7. Kundebehov og differensiering

 8. Om priser på nye produkter og steg 1: Definer prisintervallet

 9. Steg 2: Valg av prisstrategi

 10. Steg 3: Vurder "break even"

 11. Steg 4: Vurder priselastisitet

 12. Steg 5: Psykologiske faktorer

 13. Steg 6: Kommuniser den nye prisen ti markedet

 14. De seks gapene der du mister verdi

 15. Lover og regler

 16. Oppsummering

 1. Økonomistyring og forretningsutvikling

 2. Innovasjon og entreprenørskap

 • Sammenhengen mellom pris og markedsføring
 • Hvordan jobbe strategisk med prising
 • Hvordan sette priser på nye produkter og
 • Hvordan endre pris på eksisterende produkter
 • Hvorfor lønnsomheten blir borte