Videocation

Videocation - Bærekraftige verdikjeder – hvordan bygge transparens og sporbarhet? - Amalie Gøperød

Elefanten i bærekraftrommet er troverdig sporbarhet og transparens i verdikjeden. Leverandørkjeder har tradisjonelt vært utviklet for å optimalisere tid, kostnad og kvalitet, men nå forventer kunder, myndigheter og andre interessenter at også miljø- og samfunnsansvar skal ivaretas i verdikjeden. Hvilke hensyn tar din virksomhet på reisen mot en mer bærekraftig verdikjede? I dette kurset får du drahjelp av Amalie Gøperød, som blant annet lærer deg om risikokartlegging, hvordan du forebygger negativ påvirkning, forankring av ansvarlighet, evaluering av tiltak, og ikke minst – hvordan blokkjedeteknologi kan sette fart på bærekraften i verdikjeden din.

 1. Amalie Gøperød

 1. Bærekraft i verdikjeden

 2. Hva innebærer en mer bærekraftig verdikjede?

 3. Forpliktelse og forankring av ansvarlighet

 4. Risikokartlegging av verdikjeden

 5. Forebygge og redusere negativ påvirkning

 6. Overvåke, evaluere og følge opp tiltak

 7. Kommunisere og fokusere på kontinuerlig forbedring

 8. Blokkjedeteknologi for å muliggjøre mer bærekraftige verdikjeder

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Risikokartlegging av verdikjeden som synliggjør negative påvirkninger
 • Hvordan forebygge og redusere negativ påvirkning
 • Forpliktelse og forankring av ansvarlighet
 • Hvordan evaluere og følge opp tiltak
 • Hvordan blokkjedeteknologi kan muliggjøre bærekraftige verdikjeder