Videocation

Videocation - Kurs i økonomistyring for daglig leder - Bård Johannessen

Selv om både regnskap og likviditet er viktige ting å ha kontroll på, må du som daglig leder se hele bildet. Å styre en bedrift er en omfattende oppgave, men den er ikke uhåndterlig. Du må bare vite hva du skal ha kontroll på, og hvordan du skal ha en fortløpende oversikt. Dette kurset er ment som en håndbok i de viktige forholdene, og hvordan du enklest mulig kan styre bedriften din fra dag til dag på en god måte. Spilletid: ca. 1 time og 50 minutter

 1. Bård Johannessen

 1. Introduksjon

 2. Viktige økonomibegrep

 3. Organisering av økonomi

 4. Forbedringspotensialet – gå gjennom prosessene – hvorfor?

 5. Ha kontroll på kostnadene dine

 6. Lønn og avtaler

 7. Moms, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

 8. Leverandørene – forholdet til dem

 9. Innkjøp

 10. Lagerstyring 1

 11. Lagerstyring 2

 12. Lagerstyring 3

 13. Lagerstyring –Beste praksis?

 14. Økonomirapporter 1

 15. Økonomirapporter 2

 16. Budsjetter og Resultat

 17. Likviditetsbudsjett

 18. Skatt er positivt! Skatt viser at det selskapet går bra

 19. Håndtering av en likviditetskrise

 20. Finansiering – hvilke muligheter finnes?

 21. Kalkyler

 22. Har vi de riktige verktøyene?

 1. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Omfanget av økonomistyring
 • Den menneskelige faktoren
 • Lageret – det vi glemte å styre
 • Forholdet til det offentlige
 • De viktige styringsverktøyene