Videocation

Videocation - Makroøkonomi – de store linjene i økonomien - Joakim Kvamvold

Makroøkonomi handler om de store linjene i økonomien, og med en forståelse av makroøkonomi forstår du også bedre samfunnet rundt deg. I dette kurset lærer du å svare på spørsmål som hvorfor arbeidsledigheten stiger, eller hva konsekvensene av et lavt rentenivå er. Alle som jobber med finansiell rådgivning må bestå en kunnskapsprøve. Dette kurset dekker fagemnet makroøkonomi, og kurset er utarbeidet slik at alle læringsmålene i fagplanen for finansielle rådgivere er dekket.  Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Joakim Kvamvold

 1. Introduksjon

 2. Realøkonomi og pengeøkonomi

 3. Kort og lang sikt

 4. Finanspolitikk

 5. Inflasjon og deflasjon

 6. Konsekvenser av inflasjon

 7. Pengepolitikk

 8. Nasjonalregnskapet og noen sentrale begrep

 9. Arbeidsledighet

 10. Økonomisk vekst

 11. Penger og pengemarkedet

 12. Markedsrenter

 13. Valutamarkedet

 14. Pariteter

 15. Konjunkturer

 16. Den Keynesianske modellen

 17. Konjunkturpolitikk

 18. Kriseverktøy hos sentralbankene

 19. Oppsummering

 1. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Finanspolitikk
 • Pengepolitikk
 • Sentrale økonomiske størrelser
 • Pengemarkedet
 • Valutamarkedet
 • Konjunkturteori