Videocation

Videocation - Årsaksanalyse – skap en tryggere arbeidsplass - Haakon Rud

Hendelser, eller ulykker, skjer i arbeidslivet, og kan få alvorlige utfall. Virksomheten kan lide store tap, spesielt hvis hendelsen gjentar seg. Noen ganger er det neste-ulykker – i verste fall kan liv gå tapt. Dette kan unngås i fremtiden, og det er en del av virksomhetens intelligens å lære av det som har skjedd. Årsaksanalysen er en praktisk fremgangsmåte som er lett for deg å ta i bruk. Metoden gjennomføres for å ta ut læring av slike hendelser. Her vil du få kunnskapen og verktøyene du trenger til å utføre din egen årsaksanalyse. Metoden leder deg gjennom de ulike spørsmålsstillingene som hjelper oss å forstå hendelsen og årsakene til den slik at vi kan foreslå gode tiltak for å hindre gjentakelse. Ulike varianter av årsaksanalyser har vært i omløp en stund. Det er først i den senere tid at virksomheter har begynt å ta slike i bruk. Mange erfarer at det kan bli vanskelig å vite hva man skal se etter og hvordan ting henger sammen. Denne metoden er en forenkling av fremgangsmåten som brukes i forbindelse med undersøkelser, eller granskinger.

 1. Haakon Rud

 1. Introduksjon til kurset

 2. Årsaksanalysens plass i det store bilde

 3. Etablering av analysegruppen

 4. Planlegging

 5. Datainnsamlingen, del 1: Start, skadested og intervjuer

 6. Datainnsamlingen, del 2: Gjenstander og lovverk

 7. Metode og analyse, og tiltak

 8. Sjekklisten. Årsakene

 9. Læringspunktene, HMS-varsel

 10. Beslutning av tiltak, og planen videre

 1. Videocations nylanseringer

 2. HMS, lover og regler

 • Vite hvorfor årsaksanalyser gjennomføres
 • Gjenkjenne når det er behov for å utføre en årsaksanalyse
 • Årsaksanalysens plass i det store bildet
 • Være i stand til komme i gang med en årsaksanalyse
 • Utføre analysen og foreslå tiltak
 • Beslutte tiltak, kommunisere tiltak, følge opp tiltak og dele erfaringer