Videocation

Videocation - GDPR – fra papir til praksis - Erik Horn

GDPR-lovverket er komplekst, og ansvaret for hvordan vurderinger, formater og dokumentasjon skal foregå, er overlatt til den enkelte virksomhet. Dette – kombinert med komplekse problemstillinger på tvers av systemer og fagområder – gjør at det kan være vanskelig å manøvrere GDPR-landskapet. I dette kurset får du en praktisk løsningsmodell som gjør at du enkelt kommer i gang med arbeidet på en strukturert måte, og blir i stand til å holde det løpende ajourført. Husk at godt GDPR-arbeid aldri avsluttes. GDPR blir ikke bedre enn det svakeste ledd, og derfor er det viktig å innarbeide gode og dokumenterbare rutiner, hvor alle ledd blir involvert på en slik måte at det ivaretar den registrertes rettigheter. Vi anbefaler at du ser kurset “En enkel innføring i GDPR” gitt av Ingvild Næss her på Videocation, slik at du først får en grunnleggende innføring i lovverket og prinsippene i GDPR.

 1. Erik Horn

 1. Introduksjon til kurset

 2. Motivasjon og forankring av GDPR

 3. Kartlegging i personvernperspektivet

 4. Kartlegging av systemer

 5. Kartlegging av datamottakere

 6. Kartlegging av prosesser

 7. Oppsummering av kartlegging

 8. Risikovurderinger

 9. Dokumentasjon og avtaler: basis for god internkontroll

 10. Er du klar til å ta GDPR fra papir til praksis?

 1. HMS, lover og regler

 • Viktigheten av å forankre GDPR-tankegangen i hele virksomheten
 • Hva og hvordan vi kartlegger de ulike elementene i GDPR
 • Risikovurdering i relasjon til GDPR
 • Hvilke nøkkeldokumenter du må ha i ditt GDPR-arbeid
 • Hvordan informasjon fra kartlegging brukes i dokumentene
 • Organisere GDPR-arbeidet så effektivt at det kan brukes til løpende ajourføring