Videocation

Videocation - Introduksjon til Diversity Icebreaker - Bjørn Zakarias Ekelund

Diversity Icebreaker er et norskutviklet psykologisk testkonsept. Det er anvendt i 75 land, og er det mest brukte verktøyet for å fremme kommunikasjon og samhandling i organisasjoner her til lands. I forkant av dette kurset tester du deg selv, og får testresultater som sier noe om dine røde, blå eller grønne preferanser. Fargene indikerer hvordan du behandler informasjon i kommunikasjon med andre. Ved å forstå resultatene vil du bli kjent med deg både personlig og sosialt på en ny måte, og du vil være i bedre stand til å forstå, lære av og samarbeide med andre. Kurset kaster et kritisk blikk på anvendelsen av psykologiske tester, og oppmuntrer en større frihetsgrad til å forme din egen forståelse av kunnskapen slike tester kan by på – du skal jo selv sitte i førersetet på din personlige reise! Testen koster kr 195,- ekskl.mva., og du finner mer informasjon her: https://di-individual.no/ Spilletid: ca. 1 time

 1. Bjørn Zakarias Ekelund

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvordan forstå resultatene av Diversity Icebreaker-testen?

 3. Hva handler Rød, Blå og Grønn egentlig om?

 4. Historien bak etableringen av Rød, Blå og Grønn

 5. Hvor møter du Diversity Icebreaker i dag?

 6. Hvorfor mange er negative til å bli satt i bås

 7. Fra generell kunnskap til personlig selvforståelse

 8. Om språk og virkelighet

 9. Hvordan utvikle seg selv både med første, andre og tredje preferanse

 10. Å sette deg inn i andres sted

 11. Hvordan kommunisere med andre

 12. Hva kan du lære av andre?

 13. Rød, Blå og Grønn – mangfoldsteam

 14. Oppsummering

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 • Forstå resultatene av Diversity Icebreaker-testen
 • Bli kjent med modellens historie og dagens bruk
 • Hvorfor vi bør ha et kritisk blikk på bruk av psykologiske tester
 • Veiledning til bruk av testresultatene for personlig utvikling
 • Hvordan andre kan bidra til å øke din kunnskap
 • Hvordan sette deg inn i andres situasjon?
 • Få et bedre repertoar for å kommunisere med andre