Videocation

Videocation - Lær deg Scrum! - Jon Urdal

Vil du skape en agil - smidig - organisasjon? Arbeider du med utviklingsprosjekter eller aktiviteter der utfallet ikke er gitt på forhånd? Vil du redusere risiko og levere prioritert kunde/bruker-verdi hyppig? Da er dette kurset i Scrum laget for deg! Scrum er det klart mest brukte rammeverket for smidig arbeid på verdensbasis. Og samtidig ett av de enkleste. Gjennom de praktiske valgene som treningskjeden GymTonic tar, ser du hvordan Scrum fungerer i praksis. Fra valget de tar om å jobbe Scrum, til hvordan de prioriterer, fordeler roller og ansvar, setter kundeverdi i fokus og etablerer kontinuerlig læring. Kurset gir deg det du trenger for å starte arbeidet med å skape din smidige organisasjon!

 1. Jon Urdal

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er Scrum?

 3. En treningskjede tar i bruk Scrum

 4. Grunnleggende kjennetegn ved Scrum

 5. Kundedrevet fokus og stegvise tilpasninger

 6. Høynivå veibeskrivelse, estimering av arbeidsomfang og Scrum-teamets ansvar

 7. Sprinten – kjernen i Scrum-teamets arbeidsform

 8. Den første sprinten – estimering av ressurser og kapasitet

 9. Teamet samhandler i Sprinten

 10. Daily Scrum

 11. Inkrementelle leveranser og “Definition of Done”

 12. Hva er «Sprint Review» og hvordan foregår den?

 13. Hva skjer i en Sprint Retrospective?

 14. Øk verdien og reduser risikoen

 15. Verdiene og den menneskelige fakoren

 16. Avslutning: Scrum Guide

 1. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 • Hvorfor Scrum har blitt verdens mest brukte smidige arbeidsmodell
 • Hvorfor Scrum gir raskere produktutvikling med redusert risiko
 • Effektiv læring gjennom et eksempel
 • Hvordan bruke Scrum på komplekse initiativer
 • Hvorfor Scrum gir effektiv og kundedrevet verdiskaping
 • Roller, ansvar, samarbeid og arrangementer/ hendelser i Scrum
 • Estimering og prioritering av arbeidsomfang i Scrum
 • Hvordan du etablerer et kontinuerlig lærende team gjennom Scrum
 • Hvordan unngå de vanlige hindringene for å ta i bruk Scrum