Videocation

Videocation - Grunnleggende kurs i godstransport – del 1 - Tore Nøstdal

Transport påvirker hele regnskapet i bedriften din, og utgjør en av de største kostnadene for norske bedrifter i dag. Med kontinuerlige endringer i markedet som miljøkrav, varestrømmer, netthandel, robotisering og nedleggelse av lokale butikker, kommer du langt med en basiskompetanse som gjør deg i stand til å stille de riktige spørsmålene i samtaler med transportutøverne, og dermed gjøre de beste vurderingene. I dette todelte kurset lærer du som er daglig leder eller kostnadsansvarlig for transport om de ulike mekanismene innen transportfaget – slik at du kan forhandle frem gode og kostnadseffektive transportløsninger. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Tore Nøstdal

 1. Introduksjon til kurset

 2. Transportmarkedet i Norge

 3. Markedsforhold for godstransport i Norge

 4. Transportprodukter

 5. Spesialfrakt

 6. Fraktberegning og priser

 7. Hvordan beregne korrekt fraktpris

 8. Gebyrer og tillegg

 9. Ansvarsforhold i transport av farlig gods på vei og bane

 10. Transportselskapets ansvar ved frakt av farlig gods

 11. Sjåførens plikter ved frakt av farlig gods

 12. Avsenders ansvar

 13. Transportørens ansvar

 14. Reklamasjon og erstatning

 1. Økonomistyring og forretningsutvikling

 • Transportmarkedet i Norge
 • De vanligste transportproduktene i Norge
 • Fraktberegning og prisforståelse
 • Ansvarsforhold i godstransport
 • Ansvarsforhold i transport av farlig gods
 • Reklamasjonsregler og rett til erstatning