Videocation

Videocation - Kurs i skattefritt salg av bedrift - Monica Jotun

Vil du selge bedriften din uten å betale skatt? Dette er et kurs i skattefritt salg av bedrift med advokat Monica Jotun. I dette kurset får du en innføring i grunnleggende transaksjonsskatt. Du lærer også om begreper og metoder for å få bedriften inn i et holdingselskap, uten at det blir mye skatt. Som bedriftseier har du mange alternativer ved et fremtidig salg. Kurset lærer deg hvilke alternativer du kan velge for å spare skatt i forbindelse med en transaksjon. En enkel, men skattepliktig metode du lærer, er salg: Du får den samme skatten uansett om du selger eller gir bedriften din til ditt eget selskap ved såkalt «tingsinnskudd». Du eller selskapet ditt kan likevel overføre aksjer til eget selskap uten særlig skatt, hvis gevinsten ikke er så stor. Du kan også vurdere å gi bedriften som gave, eller å overføre bedriften mens du omdanner personlig næringsvirksomhet. I tillegg får du innsikt i avanserte skattemetoder, som fusjon og fisjon. Men før du går løs på en omfattende reorganisering så bør du undersøke om det er mulig å oppnå samme resultat på en enklere måte. Og det er det du lærer her. Kurset vil også gi deg en innføring i valg av metode, og håndtering av skatterisiko. Dette kurset i skattefritt salg av bedrift er ikke ment å erstatte profesjonell bistand, men passer godt for alle som er interessert i salg av bedrift, formueskatt, skatteplanlegging og generasjonsskifte.

 1. Monica Jotun

 1. Introduksjon til kurset

 2. Enkle metoder for å få bedriften inn i et holdingselskap

 3. Trekantfusjon – en innføring

 4. Fisjon og konvertering – en innføring

 5. Fisjon og fusjon med hjelpeselskap

 6. Hva må avklares om deg selv, før du velger metode?

 7. Hva må avklares om selskapet, før du velger metode?

 8. Hvordan håndtere skatterisiko

 9. Hvorfor lage vedlegg til skattemeldingen?

 10. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 2. Videocations nylanseringer

 • Innføring i fritaksmetoden
 • Overordnet om holdingstruktur
 • Enkle metoder: Gave, omdanning og tingsinnskudd
 • Hovedpunkter om trekantfusjon
 • Hovedlinjer i en fordringsfisjon
 • Vedlegg til skattemeldingen – hvorfor og hvordan