Videocation

Videocation - Hvordan sikre og inndrive pengekrav - Per-Jakob Haakstad

Hva gjør du hvis kunden kommer med innsigelser mot pengekravet ditt, og hvordan sikrer du fremtidige krav? Driver du god inkassoskikk? I dette kurset får du svar på alle spørsmål du måtte ha om å kreve inn pengekrav, slik at du med trygghet kan gjøre det med loven på din side. Kurset passer for deg som er kreditor, og skal inndrive pengekrav på vegne av deg selv eller din bedrift. Spilletid: ca. 1 time

 1. Per-Jakob Haakstad

 1. Introduksjon til kurset

 2. Innsigelser fra kunden og betalingstid

 3. Hva innebærer foreldelse, og hvordan avbrytes den?

 4. Når starter foreldelsesfristen å løpe?

 5. Passivitet og preklusjon

 6. Hva kan du kreve i tillegg til hovedkravet?

 7. Inkassoloven og god inkassoskikk

 8. Rettslig inkasso

 9. Alternative løsningsmuligheter

 10. Mer om konkurs

 11. Sikre fremtidige pengekrav

 12. Gjeldsbrev og pantesikkerhet

 1. HMS, lover og regler

 • Hvordan kreve inn pengekrav – den ordinære innfordringsprosessen
 • Hvordan håndtere innsigelser fra kunden
 • Når krav blir foreldet, og hvordan foreldelsen kan avbrytes
 • Hva du kan kreve i tillegg til hovedkravet
 • Inkassolovens innhold og god inkassoskikk
 • Hvordan sikre fremtidige pengekrav