Videocation

Videocation - Forhandling og forhandlingsteknikk - Vivi-Ann Hilde

Dette kurset gir deg konkrete verktøy du kan bruke i forberedelse og gjennomføring av forhandlinger, slik at du oppnår bedre resultater og større trygghet i forhandlerrollen. Spilletid: ca. 1 time og 10 minutter

 1. Vivi-Ann Hilde

 1. Introduksjon til kurset

 2. Mål og mening med en forhandling

 3. Mennesker kjøper mennesker

 4. Forholdet til motpart. Hva står på motparts ark

 5. Rollen som forhandler

 6. Personlige fallgruver i forhandlinger

 7. De fire fasene i en forhandling

 8. Gode forberedelser er halvveis til seier

 9. Når dere er flere som skal forhandle

 10. Nyttige verktøy i forhandlingene

 11. Forhandligsvariabler

 12. MAL-grenser - Hvordan sette og bruke øvre og nedre grense?

 13. Hva er viktig for motpart?

 14. Tips til håndtering av krevende situasjoner

 15. Hersketeknikker i forhandlinger, inkludert regnemesteren

 16. Oppsummering

 1. Salg og kundeutvikling

 • Hva rollen som forhandler inneholder og hva en god forhandler gjør
 • De viktigste elementene i forhandlingen som gjør at du oppnår best mulig avtale
 • Hva du skal forberede før en forhandling
 • Når du skal forlate forhandlingsbordet
 • Hvordan identifisere og bruke forhandlingsvariabler – dine spillkort i forhandlingen
 • Håndtering av vanskelige situasjoner og personer i en forhandling