Videocation

Videocation - Skap varig utvikling med mangfold og sosial bærekraft - Lisa Ann Cooper

Hvis du gjør et Google-søk på ordet “mangfold”, får du mer enn fem millioner treff. Det er med andre ord et begrep som er mye brukt, både i dagligtalen og i forskningen. Men i takt med at mangfold har blitt mer og mer aktuelt og relevant, brukes ordet oftere uten begrepsmessig avklaring – spesielt i organisasjonssammenheng. Da risikerer vi at ordet mister sin makt, som i tur har en negativ påvirkning på kvaliteten på mangfoldstiltakene i en bedrift. I dette rett-på-sak-kurset lærer Lisa Ann Cooper deg om hva mangfold faktisk og egentlig innebærer, hvordan du kan praktisere mangfoldsledelse og hvordan du setter sosial bærekraft på agendaen. Leksjonene har en praktisk og effektiv tilnærming, og du vil også få teoretiske modeller og verktøy du kan bruke til å gjøre godt og riktig mangfoldsarbeid i din virksomhet. Spilletid: ca. 1 time og 20 minutter

 1. Lisa Ann Cooper

 1. Introduksjon

 2. Hva betyr mangfold egentlig?

 3. Hva er DEI?

 4. Hva er sosial bærekraft?

 5. Viktige begreper

 6. Hva sier forskning om mangfold?

 7. Hvordan jobber selskaper med mangfold?

 8. Psykologisk trygghet, tilhørighet og unikhet

 9. Ubevisste fordommer

 10. Ubevisste fordommer på arbeidsplassen

 11. Hvordan komme i gang med mangfold

 12. Casestudier fra næringslivet og humanitær sektor

 13. Casestudier fra akademia og konsultenselskap

 14. Rekruttering for mangfold

 15. Rekruttering - steg for steg

 16. Hvordan implimentere mangfold i dagliglivet?

 17. Rammeverk for DEI-arbeid

 18. Oppsummering

 1. Bærekraft og samfunnsansvar (ESG)

 • Forstå begrepene som blir brukt om mangfold
 • Sammenhengen mellom ulike teoretiske tilnærminger og forskning innen mangfold
 • Hvordan ubevisste fordommer er akilleshælen i mangfoldsarbeid
 • Hvordan ta praktiske grep for å få til mangfold
 • Forstå sosial bærekraft og de ulike rammeverkene, og hvordan anvende disse i din virksomhet