Videocation

Videocation - Lag gode risikovurderinger og ROS-analyser - Paul Henriksen

Er du forberedt den dagen IKT-systemene blir hacket? Hva hvis du har en utro tjener? Hva gjør du hvis mange ansatte blir sykemeldt og dere ikke har nok folk til å utføre oppgavene? Ved å utføre en ROS-analyse, avdekker du hvilke farer virksomheten din kan utsettes for og hvor sårbar virksomheten er hvis en slik uønsket hendelse først oppstår. Det kan være hacking, utro tjenere, reduksjon i markedsandeler, massefravær på grunn av pandemi – ja, alt kan inntreffe. Er du forberedt den dagen en uønsket hendelse rammer nettopp din virksomhet? I dette kurset lærer du hvordan du kan lage gode ROS-analyser, slik at du kan redusere risikoen, skape en trygg arbeidsplass og få kontroll på farer som truer virksomheten.

 1. Paul Henriksen

 1. Introduksjon av kurset

 2. Hva er en risiko- og sårbarhetsanalyse

 3. Hvordan legge opp arbeidet med en ROS-analyse

 4. Planlegging av ROS-analysen

 5. Finne relevant informasjon om virksomheten

 6. Identifisere uønskede hendelser

 7. Hva kan dere akseptere av risiko

 8. Sette grader for sannsynlighet og konsekvenser

 9. Vurdere hendelsene

 10. Et praktisk skjema når du vurderer hendelsen

 11. Verdien av en kaffekopp

 12. Dokumentere ROS-analysen

 13. Sammendrag og konklusjon i ROS-rapporten

 14. Oppfølging - iverksett tiltakene

 15. ROS-analysen - et hemmelig dokument?

 16. Oppsummering

 1. HMS, lover og regler

 • Hva er en risikovurdering
 • Hvorfor må virksomheten ha en risikovurdering
 • Identifikasjon av risiko og sårbarhet i virksomheten
 • Analysere uønskede hendelser