Videocation

Videocation - Utleie og husleiekontrakten - Geir Engebraaten

Bolgutleie er gøy og et viktig bidrag til samfunnet som trenger disse boligene. Svært mange tar ikke inn over seg at det er et lovverk som regule all boligutleie i Norge. Dette gir partene rettiheter og plikter. Da er det spesielt viktig å bruke en god leiekontrakt. I dette kurset tar vi deg igjennom den mest utbredte og eldste leiekontrakten i markdet og gir gode råd og tips for et problemfritt forhold.

 1. Geir Engebraaten

 1. Introduksjon til kurset

 2. Forberedelser til utleie

 3. Partene: utleier og leietaker

 4. Eiendommen og hva man leier ut

 5. Varighet

 6. Leiesum, tillegg og betaling av husleie

 7. Regulering av leie boligens stand

 8. Leierens vedlikeholdsplikt

 9. Fremleie, dyrehold og røyking

 10. Oppsigelse

 11. Flytteoppfordring leierens avtalebrudd

 12. Leieforholdets opphør

 13. Tinglysing, forsikring

 14. Sikkerhet depositum eller garanti

 15. Fraflytting særlige bestemmelser

 16. Varsler til sosialtjenesten, nøkler

 17. Signering og husordensregler

 18. Hvor får jeg hjelp hvem er de forskjellige

 1. Huseiernes digitale kursportal

 • Du vil lære at det er lurt å gjøre visse forberedelser forut for avtaleinngåelse.
 • At det er klokt å bli kjenet med sin fremtidige leietaker og signalisere hva man forventer av hverandre.
 • Du vil få konkrete råd og tips der jussen eller kontrakten gir deg valgmuligheter.
 • Hvordan man kan best forvalte et godt leieforhold mens dette pågår og ikke minst, smarte råd for en problemfri avslutning av et leieforhold.
 • Man får også råd om hvor man kan få hjelp dersom forholdet ikke utvikler seg som forventet.