Videocation

Videocation - Excel for viderekomne - Jon-Gunnar Pettersen

I dette kurset lærer du mer avanserte funksjoner i Excel. Kurset er rett på sak, og du får mange smarte tips om mer dyptgående teknikker i Excel som pivot, strukturerte formler, og låne modeller. Spilletid: ca. 1 time og 15 minutter

 1. Jon-Gunnar Pettersen

 1. Introduksjon

 2. Navngivning

 3. Hvissetninger

 4. Strukturerte formler

 5. Summer.hvis.sett – del 1

 6. Summer.hvis.sett – del 2

 7. Antall hvis.sett

 8. Formler mellom ark

 9. Finn rad

 10. Indeks

 11. Lånemodell – del 1

 12. Lånemodell – del 2

 13. Målsøking

 14. Pivot – del 1

 15. Pivot – del 2

 1. Microsoft Office

 • Gode tips for jobbing med store tabeller og lister
 • Bruk av strukturerte formler – gir langt mer robuste modeller
 • Ulike måter å summere tabeller på – lage delsummer og rapporter
 • Arbeid med og summering av flere ark
 • Flere tips til praktisk bruk av pivot
 • Lag en god lånemodell
 • Målsøking for å løse kompliserte kalkyler
 • Finn.rad og indeks for å koble sammen flere tabeller
 • Mange små hurtigtaster og snarveier for å spare tid