Videocation

Videocation - Excel for HR og personalledelse - Jon-Gunnar Pettersen

For deg som jobber i HR, må du ofte forholde deg til data fra ulike systemer. Hva hvis du hadde noen virkelig tidsbesparende metoder for å utføre denne jobben? Office-ekspert Jon-Gunnar Pettersen har jobbet tett på HR og personalavdelinger i mange år, og i dette kurset viser han deg nyttige funksjoner i Excel som er skreddersydd for deg som jobber i bransjen. Pettersen bruker reelle eksempler fra jobbhverdagen din, og viser deg hvordan du utformer rapporter om sykefravær, lønnsstatistikk og utvikling over tid. Du lærer å rydde i data ved å fikse datoformat, gjøre om til ekte tall og rydde vekk grums. Du lærer også om pivot, som Pettersen beskriver som “skuffende enkelt”! Spilletid: ca. 1 time

 1. Jon-Gunnar Pettersen

 1. Introduksjon Excel for HR

 2. Tabellintro

 3. Pivotintro

 4. Regne ut alder, ansiennitet og annet vedr tid

 5. Analysere tall i intervaller

 6. Prosentregning

 7. Fraværsrapport 1 – gjøre klar grunnlaget

 8. Fraværsrapport 2 – pivot med formler

 9. Fraværsrapport 3 – formatering

 10. Utvikling over tid – en elegant pivot

 11. Summer- og gjennomsnitthvissett – nyttige formler

 12. Pivot – helt uten tall

 13. Rydding i ruskete data

 1. Microsoft Office

 2. Organisasjonsutvikling og HR

 • Pivot
 • Regne ut alder, ansiennitet og annet tidsrelatert
 • Analysere tall i intervaller
 • Prosentregning
 • Fraværsrapporter
 • Rydding i ruskete data