Videocation

Videocation - Slik lykkes du med ledelse av digitale distribuerte team - Jon Urdal

Å lede team fra distanse, der deltakerne ikke sitter samlokalisert, er krevende. Parallelt med at teamet skal levere effektivt, produktivt og med høy kvalitet, må lederen ta ekstra hensyn til hver av deltakerne og til samarbeidet internt i teamet og mellom teamene. Dette kurset gir deg innsikt i hva du skal fokusere på for å lede distribuerte team som trives, utvikles, samarbeider og leverer fremragende kundeverdi. Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Jon Urdal

 1. Introduksjon til kurset

 2. Distribuerte team – den nye normalen

 3. Styrker og utfordringer ved distribuerte team

 4. Visjon og verdier

 5. Lederegenskaper som skaper gode distribuerte team

 6. Godt distribuert teamlederskap – do’s and don’t’s

 7. Sosiale aktiviteter og distribuerte team

 8. Motivasjon og motivasjonsforståelse

 9. Forventninger til individet og det distribuerte teamet

 10. 6 tips til kompetanseutvikling i distribuerte team

 11. Mål og gjennomføring: Mål, veikart og metode

 12. Gode mål for samhandling i distribuerte team

 13. Agilt arbeid

 14. Riktige verktøy for det distribuerte teamet

 15. Oppsummering

 1. Digitalisering og teknologi

 2. Agile metoder, lean og kvalitetsledelse

 3. Strategi og ledelse

 • Hvordan du forbereder deg på lederutfordringene som distribuerte team skaper
 • Innsikt i fem sentrale kunnskapsmoduler som til sammen resulterer i gode, samspillende og leveransedyktige team
 • Hvordan du som leder kan påvirke og utvikle teamet og de oppgavene som teamet er satt til å levere på