Videocation

Videocation - Emosjonell kompetanse i arbeidslivet: Hvordan forstå følelser? - Aksel Inge Sinding

Følelser er drivstoff og spiller en viktig rolle for produktivitet og effektivitet på en arbeidsplass. Kurset har som mål å øke din emosjonelle kompetanse - altså din evne til å kunne forstå og håndtere følelser i deg selv og andre. Gjennom kurset vil du få presis og klargjørende informasjon om hva følelser er, hva som skjer i et menneske når de føler på noe, hvilke følelser som typisk spiller seg ut i arbeidslivet og hvordan de kan komme til uttrykk. Kurset tar for seg både positive tilstander (motivasjon, inspirasjon, glede, interesse, stolthet og engasjement), samt mer negative tilstander (frykt, lav selvfølelse, bitterhet, sinne, raseri, konflikt, frustrasjon og sorg). Et sentralt mål er å øke din evne til å kunne gjenkjenne og forstå hva som foregår i deg selv og andre, og ha et bevisst forhold til hva dette innebærer slik at du kan nyttiggjøre deg av informasjonen og være i stand til å ta i bruk empatiske intervensjoner på en genuin og effektiv måte. Dette kurset legger grunnlaget for å få best mulig utbytte av kurset Emosjonell kompetanse i arbeidslivet 2: Hvordan møte og håndtere følelser på en god måte? Spilletid: ca. 1 time og 30 minutter

 1. Aksel Inge Sinding

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hvorfor ha emosjonell kompetanse?

 3. Følelsene som et signalsystem

 4. Hva består følelser av?

 5. Ulike emosjonelle stiler

 6. Glede

 7. Interesse/iver

 8. Tristhet

 9. Frykt

 10. Sinne

 11. Skyld

 12. Skam

 13. Avsky og forakt

 14. Når følelser blir vanskelige

 15. Primær- og sekundærfølelser

 16. Instrumentelle følelser

 17. Når gamle følelser plager oss i nåtid

 18. Oppsummering

 1. Kommunikasjons- og presentasjonsteknikk

 2. Selvutvikling og karriere

 3. Organisasjonsutvikling og HR

 • Emosjonell kompetanse
 • Følelsene som et signalsystem
 • Sentrale emosjonelle prosesser i arbeidslivet
 • Når følelser blir vanskelige