Videocation

Videocation - Levende lederskap - Hanne Kristin Rohde

Skap enda bedre resultater for din bedrift eller virksomhet med dette kurset i levende lederskap. Det er forskjell på ledelse og lederskap. Ledelse er formalkompetansen, der du lærer blant annet om ledelsesteorier og prosjektledelse. Lederskapet er underkomunisert. Lederskapet er det medarbeiderne dine ser av deg på jobb. “Det å bli leder er ingen forfremmelse, men et valg. I Norge blir ofte ansettelse som leder betraktet som en forfremmelse. Dette er en gedigen misforståelse. Å bli ansatt som leder er ikke det samme som å bli ansett som en god leder. Lederskap er en livslang forpliktelse til etisk lederskap, mental berøring og bevisst inspirasjon. Blir du engstelig nå? Frykt ikke, for dersom du trives i lederskap, vil jeg hevde at du har alt du trenger i deg. Du må bare finne det fram, øve på det og kunne bruke det … I gode og onde dager. Det er nemlig ingen sak å være leder i medgang. Det er når det røyner på at du får bruk for deg. Og den gode nyheten er at du ikke trenger å ta eksamen i deg selv - du må bare kunne bruke den du er ment å være. Erfaring min er at selv når vi hadde drap og terroretterforskning, var det springende punktet ikke ledelsesteorier, men at jeg var i stand til å bruke meg.” Hanne Kristin Rohde har jobbet som leder i politiet i 20 år, og har ledet alt fra 5 ansatte til 365 ansatte - fra påtalejurister, arrestforvarere, stevnevitner, etterforskere, analytikere og sivilt tilsatte. Virker det voldsomt? Lederskap handler om å nå fram til hverandre i sunne forventningsavklaringer, og gjensidig lojalitet. Hun har to viktige spørsmål: Hva forventer du av meg, som din leder? Hva forventer jeg av deg, som min medarbeider? I dette inspirerende kurset deler Rohde av sin erfaring. Hun vil lære deg hvordan du kan bruke dine egne evner til å berøre og bevisstgjøre på arbeidsplassen. Du lærer om hvordan din indre dialog kan sabotere dine beste intensjoner, og om hvordan du bygger immunforsvar mot hersketeknikker. Mest av alt fokuserer kurset på gode praktiske erfaringsbaserte verktøy etter 20 år i lederskap.

 1. Hanne Kristin Rohde

 1. Aktivt, levende lederskap

 2. Hvem er jeg som leder?

 3. Ingen forfremmelse

 4. Vaner blir holdninger

 5. Liker du å være leder?

 6. Angrep innenfra: Imposter syndrome

 7. Angrep utenfra: Hersketeknikker

 8. Våge å mene noe

 9. Bry deg om flokken din

 10. Hvordan gripe medarbeidersamtalen

 11. Relasjonskartet

 12. Er du en prestasjonshjelper?

 13. Dialog i levende lederskap

 14. Budskapsformidling

 15. Den nødvendige samtalen

 16. Inspirasjon og informasjon

 17. Lederens relasjonelle mot

 18. Fredelig motmakt

 19. Tillit og relasjoner

 1. Strategi og ledelse

 2. Selvutvikling og karriere

 • Rolleforståelse i levende lederskap
 • Ditt eget surstoff – hvor sløser du med kreftene
 • Finne levende inspirasjonskilder i deg selv, og dra fordel av disse
 • Anvende levende lederskap i diskusjon og dialog
 • Bruk av relasjonskart som tidsøkonomisk styringsverktøy
 • Ta styringen på din indre dialog og bygge immunforsvar mot hersketeknikker