Videocation

Videocation - Byggeklosser i den digitale grunnmuren

Er du usikker på hva ekomnett er og hvorfor frekvensbruk, elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og kvalitet er viktig å kjenne til? Synes du lover, regler og standarder knyttet til ekomnett er kjedelig og stort sett plunder og heft? Er du godt nok informert om ekomnettautorisasjon? I dette kurset beskriver og forklarer Nkoms eksperter viktige tekniske og juridiske aspekter rundt elektroniske kommunikasjonsnett på en lettfattelig og inspirerende måte. - Forstå oppgavene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Innføring i lover og regelverk for ekomnett - Hva som menes med riktig frekvensbruk, elektrisk sikkerhet, EMC og kvalitet for ekomnett - Hvordan søke om ekomnettautorisasjon

 1. Finn Arne Johansen

 2. Svein Roar Jonsmyr

 1. Introduksjon til kurset

 2. Hva er Nkom?

 3. Introduksjon til Nkom

 4. Hva er ekomnett?

 5. Elsikkerhet – elsikkerhetsforskriften

 6. Frekvens – introduksjon

 7. Frekvens - fribruksforskriften

 8. Elektromagnetisk kompatibilitet – EMC-forskriften

 9. EMC – kompatibilitet

 10. EMC – emisjon og immunitet

 11. EMC – EMF

 12. EMC – EMI

 13. Dokumentasjon av EMC i faste installasjoner

 14. EMC – støysignaler

 15. EMC – utforming

 16. Kvalitet i ekomnett

 17. Kvalitet – dokumentasjon av ekomnett

 18. Kvalitet – bruk av standarder

 19. Kvalitet – avvik fra standarder

 20. Ekomnettautorisasjon – del 1

 21. Ekomnettautorisasjon – del 2

 22. Oppsummering

 1. NKOM kurs for studenter

 • Forstå oppgavene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Innføring i lover og regelverk for ekomnett
 • Hva som menes med riktig frekvensbruk, elektrisk sikkerhet, EMC og kvalitet for ekomnett
 • Hvordan søke om ekomnettautorisasjon